Sắp xếp bộ máy để tinh giản biên chế

Tinh giản biên chế là công việc được đặt ra từ lâu. Tuy nhiên, vì nhiều lý do hiệu quả của công tác này chưa cao. Có nơi, biên chế không giảm lại còn tăng thêm.

Theo ĐBQH Lê Thanh Vân (Hải Dương), tinh giản bộ máy phải nhắm vào từng con người cụ thể. Đó là đánh giá hiệu quả lao động của từng cá nhân và có khung, mức để đánh giá cho cụ thể. Từ đó mới có thể đưa những người làm việc không hiệu quả, kém hiệu quả ra khỏi bộ máy,  từ nhân viên cho đến lãnh đạo. Ông Vân dẫn chứng, ở Hàn Quốc, Singapore họ duy trì kỷ luật hành chính rất là nghiêm để hàng năm loại ra khỏi bộ máy những viên chức làm việc kém hiệu quả vi phạm kỷ luật. Vì thế, bộ máy luôn tinh gọn.

Cũng cần phân định lại chức năng nhiệm vụ để tránh “giẫm chân lên nhau, khi có công thì nhận, có tội thì đẩy”- ông Vân nói đồng thời nhấn mạnh “đó không chỉ tiết kiệm về con người mà còn góp phần phân công lại nhiệm vụ cho minh bạch hơn. Chúng ta cứ nói phân công, phối hợp và kiểm soát. Cái gốc là phân công, phân công tốt thì phối hợp nhìn nhau mà làm, phân công tốt thì người nào làm việc đấy. Đó là giải pháp căn cơ làm bộ máy tinh gọn hiệu quả”.

Cũng theo ông Vân, chúng ta vừa tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XII, Quốc hội tiến hành kiện toàn bộ máy là dịp để chúng ta chấn chỉnh lại bộ máy.

“Vừa qua tôi đánh giá cao Ban Bí thư đã có chỉ đạo chấn chỉnh lại việc bổ nhiệm cán bộ. Nhưng tôi mong là qua chấn chỉnh ấy phát hiện ra quy trình bổ nhiệm cán bộ trước đây có sai phạm nào thì lôi ra ánh sáng và xử lý nghiêm làm cơ sở cho việc chỉnh đốn lại bộ máy. Như vậy mới hiệu quả tinh gọn, người nào việc đấy xứng đáng với vị thế của họ. Vì chi cho bộ máy rất lớn, trong đó bộ máy là gánh nặng”- ông Vân nói. 

Chúng ta không bắt đầu từ cán bộ thì có hai mặt, thứ nhất số người đông bộ máy công kềnh làm tăng chi tiêu, thứ hai là bộ máy kém hiệu quả có con người không ngang tầm với nhiệm vụ thì sẽ đề xuất những chính sách không đúng với quy luật phát triển làm tổn hại hơn nhiều.“Ví dụ bổ nhiệm một ông lãnh đạo không chỉ tốn kém về chi phí phục vụ cho hoạt động của ông ấy mà khi ông ấy ra chính sách không đúng với đường lối, đúng pháp luật, gây hậu quả xấu thì còn thiệt hại hơn nhiều”- ông Vân dẫn chứng.

Trong khi đó, ĐBQH Bùi Đức Thụ (Lai Châu) cho rằng, để tinh giản biên chế đòi hỏi Chính phủ phải sắp xếp bộ máy quản lý hành chính nhà nước. Những tổ chức, đơn vị nào đang làm nhiệm vụ trùng nhau nên sáp nhập lại. Với vị trí việc làm nên rà soát trên tinh thần áp dụng khoa học công nghệ, kĩ thuật, tin học, năng suất và trình độ người lao động tăng lên. Với nhiệm vụ tăng trưởng như hiện nay, dứt khoát tăng trưởng số lượng biên chế không thể đồng nhịp mà phải thấp hơn. 

Để không tăng thêm biên chế, theo ông Thụ, nên áp dụng khoán biên chế một cách phổ biến và có kiểm tra giám sát để hạn chế việc tăng biên chế. Trên tinh thần biên chế không tăng, tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy, chức năng nhiệm vụ, giao nhiệm vụ cho người đứng đầu phải có lộ trình giảm biên chế xuống.

“Tôi cho đó phải có quyết tâm chính trị mà phải được thể chế hóa thành pháp luật. Trên cơ sở đó các tổ chức cá nhân buộc phải tuân thủ một cách vô điều kiện và coi đó là một trong những tiêu chí để đánh giá nhiệm vụ hoàn thành của người lãnh đạo, đứng đầu cơ quan tổ chức”- ông Thụ bày tỏ.

Cũng theo ông Thụ, trong những năm qua số công chức tăng nhưng không phải là lớn mà tốc độ tăng viên chức nhà nước mới là chủ yếu. Một trong những lý do là thẩm quyền giao chỉ tiêu viên chức phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Muốn quản lý việc này thì Chính phủ phải kiểm soát và duyệt chỉ tiêu cho cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, rà soát bộ máy viên chức, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ công. “Những gì Nhà nước cần giữ thì cần lại và xác định rõ biên chế. Số còn lại kiên quyết chuyển sang doanh nghiệp công ích, hoạt động theo cơ chế tự chủ và nhà nước chỉ quản lý về cơ chế để giảm gánh nặng, nghĩa vụ ngân sách nhà nước lo lương, chế độ chính sách cho các đối tượng. Cần làm tốt cơ cấu lại lĩnh vực viên chức theo hướng chuyển sang đơn vị dịch vụ công là số viên chức sẽ giảm đi”- ông Thụ nói. 

Nguồn Đại đoàn kết

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet