Sắp xuất hiện doanh nghiệp mía đường lớn nhất nước sau sáp nhập khủng?

Hiền Anh

Việc sáp nhập sẽ tạo ra doanh nghiệp mía đường đầu ngành tại Việt Nam với khoảng 30% thị phần đường tại Việt Nam.

Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) thông báo sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới để xin ý kiến cổ đông về phương án sáp nhập với CTCP Đường Biên Hòa (BHS), bao gồm tỷ lệ hoán đổi, dự thảo điều lệ công ty sau sáp nhập và kế hoạch kinh doanh cho công ty sau sáp nhập. Tỷ lệ hoán đổi đề xuất vẫn chưa được công bố.

Cả hai công ty đều đã chuẩn bị cho sáp nhập trong một thời gian dài khi SBT đã bán toàn bộ cổ phần tại BHS là 20.931.820 cổ phiếu vào tháng 7/2016. Sau đó, vào tháng 12/2016, BHS đã bán 5.009.575 cổ phiếu SBT thuộc sở hữu của công ty mẹ. Tiếp theo, Công ty TNHH Đường Biên Hòa Ninh Hòa, thuộc sở hữu 100% của Đường Biên Hòa (BHS) đã đăng ký bán toàn bộ10.895.236 cổ phiếu SBT. Đến hiện tại, 4 triệu cổ phiếu SBT đã được chuyển nhượng và công ty này vừa đăng ký bán phần còn lại gần 7 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch sẽ từ 24/4 đến 23/5/2017.

Sắp xuất hiện doanh nghiệp mía đường lớn nhất nước sau sáp nhập khủng? - ảnh 1

Việc sáp nhập sẽ tạo ra doanh nghiệp mía đường đầu ngành tại Việt Nam với khoảng 30% thị phần đường tại Việt Nam. BHS có 21.500 ha trồng mía, trong khi SBT có là 23.000 ha. Tổng diện tích của hai doanh nghiệp lên đến 44.500 ha. Trong vụ ép 2015/2016, hai công ty đã chế biến tổng cộng 481.500 tấn đường (BHS là 250.000 tấn, tăng 13% và SBT là 231.500 tấn, tăng 18%). Đồng thời cả hai cũng đã tiêu thụ 486.671 tấn đường (BHS là 241.432 tấn, tăng 12,8% và SBT là 245.239 tấn, tăng 28%).

Hiện tại SBT nắm 100% cổ phần công ty Mía đường Thành Thành Công Gia Lai, 30,54% cổ phần Đường Nước Trong và 39,23% cổ phần đường Tây Ninh.Trong khi đó BHS đang nắm giữ 100% cổ phần Đường Biên Hòa – Ninh Hòa, 94,51% cổ phần đường Phan Rang, 43,2% cổ phần Đường Tây Ninh và 13,08% cổ phần đường Sơn Dương.

Thành Thành Công đã mua mảng mía đường của CTCP Hoàng Anh Gia Lai gồm một nhà máy đường với công suất ép 1.050.000 tấn mía/năm và vùng trồng mía rộng 6.000 ha nằm cạnh nhà máy.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet