SCIC đang quản lý vốn ở 144 doanh nghiệp

Đến nay, danh mục doanh nghiệp của SCIC có 144 doanh nghiệp với vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 18.098 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 87.991 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2017 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), ước tính quý 1/2017, doanh thu của SCIC đạt 639 tỷ đồng, bằng 22% so với cùng kỳ năm 2016 và bằng 6% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 584 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch năm 2017 và bằng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế đạt 503 tỷ, bằng 29% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong quý 1, SCIC thực hiện bán vốn nhà nước tại 7 doanh nghiệp, với giá vốn là 37 tỷ đồng, giá trị thu được là 44 tỷ đồng, bằng 1,2 lần giá vốn.

Đến nay, danh mục doanh nghiệp của SCIC có 144 doanh nghiệp với vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 18.098 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 87.991 tỷ đồng. Trong đó có 22 doanh nghiệp nhóm A1 với tỉ trọng vốn nhà nước là 60,4%, 13 doanh nghiệp nhóm A2 với tỉ trọng vốn nhà nước là 6,3%, 33 doanh nghiệp nhóm B1 chiếm tỉ trọng vốn nhà nước là 26,5%, và 76 doanh nghiệp nhóm B2 chiếm tỉ trọng vốn nhà nước là 6,8%.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2017, SCIC đặt mục tiêu tổng doanh thu 11.241 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.330 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.343 tỷ đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet