Sẽ đưa giá điện sẽ vào “tầm ngắm” kiểm toán năm 2016?

Nguyễn Hoài

Trước những bức xúc của dư luận về giá điện, cách tính giá điện và biểu giá điện thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước cho biết, kiểm toán dự kiến sẽ đưa giá điện vào kế hoạch kiểm toán năm 2016.

Thông tin này được ông Đào Văn Dũng – Vụ trưởng Vụ tổng hợp, Kiểm toán Nhà nước đưa ra tại cuộc họp báo công bố kết quả kiểm toán năm 2014 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2013, sáng 10/7.

Ông Dũng cho biết, hiện Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đang bắt đầu xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2016. Một trong những tiêu chí, đầu mối kiểm toán và đơn vị kiểm toán dựa trên những vấn đề xã hội quan tâm. 

Giá điện đã tăng từ 7,5% từ ngày 16/3/2015. Tuy nhiên sau hơn 1 tháng áp dụng giá điện mới đã nảy sinh những vấn đề gây bức xúc, nhất là về cách tính giá và biểu giá điện bậc thang theo luỹ tiến đang gây bất lợi cho người dân...

Kiểm toán Nhà nước dự kiến đưa giá điện vào kế hoạch kiểm toán 2016

“Chúng tôi sẽ kiến nghị đưa giá điện của EVN vào diện sẽ kiểm toán vào kế hoạch kiểm toán năm 2016. Tuy nhiên, dư luận xã hội cũng chỉ là một trong những tiêu chí để xây dựng kế hoạch chứ không phải yếu tố quyết định cuối cùng. Nhưng với tư cách đơn vị tham mưu, chúng tôi sẽ lưu tâm và đưa nội dung này vào kế hoạch năm 2016”- ông Dũng khẳng định.

Cũng theo kết quả báo cáo kiểm toán năm 2014, KTNN đã phát hiện một số sai phạm trong quá trình sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo KTNN, thông qua việc điều hành giá xăng dầu trong nước giai đoạn 2011-2013 tương đối ổn định, hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Song đầu năm 2011, chính sách điều hành, giá xăng dầu và các quyết định sử dụng Quỹ bình ổn giá chưa phù hợp, không đảm bảo mục tiêu bình ổn giá, làm chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, việc công khai và tuyên truyền thông tin về giá xăng dầu chưa tốt, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Hầu hết các đầu mối nhập khẩu xăng dầu chưa tuân thủ đầy đủ quy định.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Dũng cho biết, từ kết quả KTNN năm 2014 đối với biên độ 2013, KTNN kiến nghị Chính phủ xử lý tài chính 23.103,5 tỷ đồng. 

Cụ thể, các khoản tăng thu 4.669,4 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 4.497,8 tỷ đồng, tăng thu không thuộc NSNN 171,6 tỷ đồng (các quỹ ngoài ngân sách 2,2 tỷ đồng; bổ sung kinh phí và các quỹ 143,7 tỷ đồng; nộp trả cấp trên 18,2 tỷ đồng; các khoản phải nộp khác 7,5 tỷ đồng). 

Các khoản giảm chi 7.460,6 tỷ đồng. Các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm 3.142,2 tỷ đồng, trong đó nợ đọng thuế 92 tỷ đồng, nợ tiền sử dụng đất 2.673,9 tỷ đồng, nợ khác 376,3 tỷ đồng. 

Các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN 7.799,5 tỷ đồng, trong đó: thu hồi các khoản cho vay, tạm ứng sai quy định 91,4 tỷ đồng, xử lý nộp NSNN các khoản tạm thu, tạm giữ đã quá hạn 98,7 tỷ đồng, các khoản ghi thu - ghi chi NSNN 933,3 tỷ đồng, khác 6.676,1 tỷ đồng.

Các khoản xử lý khác 31,8 tỷ đồng, trong đó điều chỉnh quyết toán của các đơn vị dự toán 30,8 tỷ đồng, khác 1 tỷ đồng. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet