Seagate đạt doanh thu khoảng 3,3 tỷ USD quý III năm tài chính 2015

Nguyên Trang

Trong quý III của năm tài chính 2015, doanh thu của Seagate đạt khoảng 3,3 tỷ USD và tổng lợi nhuận chiếm 28,7%, lãi ròng đạt 291 triệu USD và thu nhập trên mỗi cổ phần đã bị pha loãng là 0,88 USD.

Ngày 20/4/2015, Seagate Technology (mã chứng khoán NASDAQ: STX) (gọi tắt là “Seagate” hoặc “Công ty”) vừa công bố báo cáo tài chính quý III của năm tài chính 2015 kết thúc vào ngày 03 tháng 04 năm 2015. 

Trong quý III, doanh thu của Seagate đạt khoảng 3,3 tỷ USD, tổng lợi nhuận chiếm 28,7%, lãi ròng đạt 291 triệu USD và thu nhập trên mỗi cổ phần đã bị pha loãng là 0,88 USD. Tính toán theo non-GAAP, là cách tính không bao gồm tác động ròng của một số yếu tố nhất định, Seagate báo cáo tổng lợi nhuận là 28,9%, lãi ròng đạt 357 triệu USD và thu nhập trên mỗi cổ phần đã bị pha loãng là 1,08 USD. 

Seagate Technology đạt doanh thu khoảng 3,3 tỷ USD trong quý III năm tài chính 2015

Trong quý III, Công ty thu được khoảng 374 triệu USD từ dòng tiền hoạt động kinh doanh, trả cổ tức tiền mặt 176 triệu USD và chi 706 triệu USD để mua lại khoảng 12 triệu cổ phiếu phổ thông. Tính từ đầu năm đến nay, công ty đã chi trả khoảng 1,4 tỉ USD cho cổ đông dưới dạng cổ tức và thặng dư hoàn trả cổ phiếu.

Tính tới cuối quý này, các khoản bao gồm tiền mặt và những tài sản tương đương tiền mặt, dòng tiền hạn chế sử dụng và các khoản đầu tư ngắn hạn đạt tổng cộng khoảng 2,6 tỷ USD.

Ông Steve Luczo, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Seagate cho biết: “Trong những điều kiện tốt của thị trường trong quý này, chúng tôi rất hài lòng với kết quả hoạt động và khả năng hoàn trả lợi nhuận cho cổ đông. Sự bất ổn vĩ mô ngắn hạn đang ảnh hưởng đến một số thị trường nhất định của chúng tôi, tuy vậy chúng tôi vẫn lạc quan nhận định rằng nhu cầu lưu trữ exabytes của thị trường sẽ tiếp tục tăng. Thời gian tới, chúng tôi tập trung vào việc sắp xếp danh mục công nghệ lưu trữ một cách hiệu quả để tận dụng cơ hội phát triển thị trường, chứng minh khả năng sinh lợi và mang lại lợi nhuận cho cổ đông”.

Hiện, Ban Giám đốc đã thông qua việc chia cổ tức tiền mặt theo quý là 0,54 USD cho mỗi cổ phần. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 15 tháng 5 năm 2015 cho các cổ đông khi đóng báo cáo kinh doanh vào ngày 1 tháng 5 năm 2015.

 

 

 


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet