Sếp địa ốc Hoàng Quân hứa "từ chức nếu không đạt kế hoạch", giờ ra sao?

Với lời hứa “sẽ từ chức nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận và cổ tức” của ông Trương Anh Tuấn – đến nay có thể coi như cá nhân Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Địa ốc Hoàng Quân thực hiện khá đầy đủ với cổ đông của công ty.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC), năm 2015, LNST hợp nhất của công ty đạt 655 tỷ đồng. Ngoại trừ khoản bất lợi thương mại 325,5 tỷ đồng theo quy định của Thông tư 202, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của HQC đạt 329 tỷ đồng. Kết quả này đã vượt kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ thường niên 2015 giao phó, và gấp 11 lần kết quả thực hiện năm 2014. Đây cũng là kết quả kinh doanh kỷ lục của Địa ốc Hoàng Quân.

Được biết, Năm 2015, HQC lên kế hoạch doanh thu 3.225 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 410,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 320,2 tỷ đồng.

Với lời hứa “sẽ từ chức nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận và cổ tức” của ông Trương Anh Tuấn – đến nay có thể coi như cá nhân Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Địa ốc Hoàng Quân thực hiện khá đầy đủ với cổ đông của công ty.

Trong riêng quý 4, quý “đột phá” của Địa ốc Hoàng Quân, công ty đạt 518 tỷ đồng doanh thu – tăng 74% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản (469 tỷ đồng) – là mảng kinh doanh cốt lõi của công ty.

Trong quý 4, “sự kiện” đáng lưu ý nhất của Địa ốc Hoàng Quân lại chính là việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS Đông Dương. Thương vụ này giúp Hoàng Quân ghi nhận 189 tỷ đồng doanh thu tài chính.

LNST quý 4 của HQC đạt 556 tỷ đồng tăng vượt trội so với con số 21,4 tỷ đồng cùng kỳ. Khoản lợi nhuận này thậm chí vượt quá doanh thu bán hàng trong kỳ của Địa ốc Hoàng Quân. Nguyên nhân chủ yếu chính là khoản bất lợi thương mại được ghi nhận 325,5 tỷ đồng được ghi nhận như một khoản lợi nhuận trong kỳ - như đã nói ở trên.

Nguồn: Đan Nguyên/Tri thức trẻ

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet