Sếp tập đoàn, DNNN sắp phải nhận khoán xe đưa đón

Hải Yến

Sau thời gian áp dụng chế độ khoán kinh phí sử dụng xe công cho lãnh đạo Bộ như: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Tổng cục trưởng có hiệu quả, tới đây Bộ Tài chính tiếp tục triển khai khoán kinh phí sử dụng xe công đến các đơn vị và doanh nghiệp thuộc Bộ

Bộ Tài chính đã có thông báo về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng về việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công.

Thông báo nêu rõ: Qua thời gian áp dụng quyết định của Bộ Tài chính về quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính và chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính, đến nay đã đạt được những kết quả nhất định, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Để tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả việc khoán xe công, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo về việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công để lãnh đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Theo đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công bao gồm doanh nghiệp thuộc Bộ, doanh nghiệp 100% vốn thuộc Bộ, doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mà Bộ làm Chủ sở hữu.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính, như: Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Trong trường hợp các chức danh không có tiêu chuẩn đưa đón xe công từ nơi ở đến nơi làm việc đang được bố trí sử dụng xe, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị chấn chỉnh, thực hiện đúng theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu, gồm: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nghiên cứu quyết định của Bộ, quy chế tài chính nội bộ của đơn vị,... để ban hành cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc phù hợp với quy định tại Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Còn Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. 

Đối với doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu , Bộ Tài chính đề nghị Người đại diện phần vốn nhà nước nghiên cứu, đề xuất với HĐQT triển khai việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với một số chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc như Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT,... và đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp; xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. 

Đối với các Cục, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính thuộc Bộ, Bộ Tài chính giao Cục Kế hoạch-Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, các Cục và Viện Chiến lược và Chính sách tài chính khẩn trương xây dựng phương án, thực hiện điều chuyển xe ô tô và lái xe về quản lý tập trung tại Đoàn xe thuộc Văn phòng Bộ, báo cáo Lãnh đạo Bộ trong tháng 12/2016.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ còn lại, Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. 

Bộ Tài chính cũng giao Cục Kế hoạch- Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo chung tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị, báo cáo Bộ trước 15/01/2017. Đối với các đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện, báo cáo Bộ trước ngày 31/12/2016. 

Trước đó, từ 1/10/2016, Bộ Tài chính đã quyết định áp dụng chế độ khoán kinh phí sử dụng xe công cho Thứ trưởng Bộ và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính. 

Theo đó, kinh phí hằng tháng để đưa đón các chức danh này từ nơi ở đến nơi làm việc được tính theo số km khoán và đơn giá theo các hãng taxi 4 chỗ phổ biến trên thị trường. 

Và mỗi cá nhân được khoán kinh phí cho hai lượt đi và về trong ngày làm việc. Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ôtô được điều chỉnh 12 tháng một lần, tính từ khi Bộ phê duyệt đơn giá khoán.

Trước đó, tại cuộc họp báo của Bộ Tài chính, đề cập đến quyết định khoán xe công, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết: “Để thực hiện việc khoán xe công thì Ban cán sự Đảng đã thống nhất ban hành Quyết định 1997/QĐ-BTC được thực hiện từ ngày 1/10/2016. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ đưa ra mức khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày. Đồng thời giao cho Cục Quản lý Công sản và Cục Kế hoạch Tài chính rà soát, tính toán cụ thể để thực hiện kế hoạch này".

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet