Sếp Viện Thuốc lá thu nhập gần 34 triệu đồng/tháng

Ngân Giang

Công ty TNHH Một thành viên Viện Thuốc lá, thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa công khai Báo cáo Chế độ tiền lương năm 2016.

Theo đó, năm 2016 Công ty TNHH Một thành viên Viện Thuốc lá đã thực hiện chi trả lương cho 155 người lao động và 4,92 người quản lý doanh nghiệp.

Mức thu nhập bình quân đối với người lao động trong năm 2016 là 9,95 triệu đồng/tháng, tăng 6,3% so với kế hoạch. Công ty đặt kế hoạch mức thu nhập bình quân cho người lao động trong năm 2017 là 10,63 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, với 4,92 người quản lý doanh nghiệp, mức thu nhập bình quân của cán bộ quản lý trong năm 2016 là 33,964 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này đã bao gồm tiền lương và tiền thưởng. Quỹ tiền lương dành cho khối quản lý của Công ty TNHH Một thành viên Viện Thuốc lá là 1,98 tỷ đồng, trong khi quỹ tiền thưởng, thu nhập là 2 tỷ đồng.

Cũng như kế hoạch đối với người lao động trong năm 2017, Công ty đặt kế hoạch thu nhập bình quân cho khối quản lý là 41,83 triệu đồng.

Sếp Viện Thuốc lá thu nhập gần 34 triệu đồng/tháng - ảnh 1
Sếp Viện Thuốc lá thu nhập gần 34 triệu đồng/tháng - ảnh 2

Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp được xác định trên cơ sở doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động, số lượng viên chức quản lý chuyên trách kế hoạch và mức tiền lương bình quân theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động trong công ty TNHH Một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet