Siêu mẫu Hà Anh tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn vì... luật phải thế!

N. Huyền

Hiện đang có nhiều ý kiến xung quanh việc siêu mẫu Hà Anh tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn. Để làm rõ hơn hành vi của siêu mẫu có sai luật, Infonet đã có cuộc phỏng vấn với luật sư Nguyễn Thị Quyên văn phòng luật Everest Law Firm.

Hà Anh và chồng trong buổi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn
Hiện nay có rất nhiều người đang thắc mắc và "chửi" việc người mẫu Hà Anh "tổ chức hẳn lễ trao giấy chứng nhận kết hôn" với người chồng ngoại quốc. Theo luật sư, hành động của người mẫu Hà Anh có vi phạm luật pháp hay không?

Luật sư Nguyễn Thị Quyên: Tôi phải khẳng định ngay rằng, việc siêu mẫu Hà Anh tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn là không sai luật. Sự việc này có thể được hiểu chính xác là Phòng Tư pháp Quận Ba Đình tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận kết hôn cho Siêu mẫu Hà Anh và chồng là Mr. Oliver Dowden.

Việc này được quy định rất rõ tại Điều 32 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về Luật Hộ tịch năm 2014.

 Xin luật sư có thể thông tin cụ thể về điều 32- NĐ 123?

Luật sư Nguyễn Thị Quyên: Điều 32 Nghị định 123/2005/NĐ-CP quy định cụ thể hướng dẫn Khoản 3 Điều 38 Luật Hộ tịch năm 2014. Ngoài quy định về việc tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ thì còn một số quy định đáng lưu ý khác, cụ thể:

“1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

2. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Hộ tịch.

Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định tại Khoản này.

3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.”

 Vậy trong điều luật này, có điểm gì đặc biệt, có điều gì cần lưu ý?

Luật sư Nguyễn Thị Quyên: Nghị định 123/2015/NĐ-CP là nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hộ tịch. Đặc biệt, nhấn mạnh đến công tác tư pháp và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại cơ sở là trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã. Trong đó đặc biệt là Điều 32 của Nghị định này quy định hướng dẫn chi tiết Điều 38 Luật Hộ tịch năm 2014 về thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài.

Đối với điều 32 này điểm đáng lưu ý nhất đó là về thời hạn, và thẩm quyền của các cơ quan cấp giấy chứng nhận kết hôn và tổ chức Giấy chứng nhận kết hôn.

Luật sư có lời khuyên nào giành cho những công dân Việt Nam có ý định lấy chồng/vợ nước ngoài về thủ tục pháp lý ?

Luật sư Nguyễn Thị Quyên: Theo tôi, đối với những người có ý định lấy chồng/vợ nước ngoài nên tìm hiểu kỹ những quy định về thủ tục đăng ký kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình, Luật hộ tịch và các văn bản dưới luật hướng dẫn. Hiện nay, việc kết hôn có yếu tố nước ngoài được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13 ban hành ngày 19.06.2014;

- Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 của Chính Phủ ban hành ngày 20.11.2014;

- Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 15.11.2015 về việc hướng dẫn Luật hộ tịch

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ban hành ngày 16.11.2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, theo quy định thì tất cả các cặp vợ chồng có chồng/vợ người nước ngoài đều được tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn đúng không thưa luật sư? 

Luật sư Nguyễn Thị Quyên: Việc tổ chức như thế có gây tốn kém và rườm rà, thậm chí, với siêu mẫu Hà Anh người ta còn nghĩ cô ý khoe khoang? Tôi xin nói rõ thêm rằng theo điều 32- NĐ123 thì các đôi sau khi lấy chứng nhận giấy đăng ký kết hôn, phòng tư pháp các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức lễ trao giấy đó. Đây là quy định bắt buộc của cơ quan nhà nước chứ không phải thích là được và không thích thì không cần tổ chức buổi lễ đó. Nó là thủ tục bắt buộc trong quy định, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam với người nước ngoài. Theo đó, cặp vợ chồng nào có yếu tố nước ngoài cũng được tổ chức như thế, không riêng gì cặp của siêu mẫu Hà Anh.

Xin cảm ơn luật sư!

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet