Mùa kỷ yếu ùa về, sinh viên lớp D9BH2 khoa Bảo hiểm trường ĐH Lao động Xã hội cùng nhau sẻ chia những khoảnh khắc đẹp tuyệt vời.

Trước khi những “mùa chia tay” tới, các sinh viên lớp D9BH2 khoa Bảo hiểm đã cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất:
Hoàng Thanh