Sinh viên y khoa sau khi tốt nghiệp sẽ được vay vốn tín dụng

Sinh viên y khoa có hoàn cảnh khó khăn sau khi tốt nghiệp và đang trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề sẽ được vay vốn tín dụng với mức cho vay tối đa là 1,25 triệu đồng/tháng/HSSV.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành y được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam (nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp) trong thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sinh viên sau khi tốt nghiệp).

Các sinh viên thuộc diện được vay vốn gồm: Sinh viên sau khi tốt nghiệp mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, các đối tượng này được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đóng trụ sở mà sinh viên sau khi tốt nghiệp thực hành; 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật; hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật; Sinh viên sau khi tốt nghiệp mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian thực hành có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Mức vốn cho vay tối đa bằng mức vốn cho vay tối đa theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27.9.2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg (nếu có) theo từng thời kỳ (hiện nay mức cho vay tối đa đối với HSSV 1,25 triệu đồng/tháng/HSSV).

Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hiện hành đối với chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên quy định theo từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Nguồn Lao động

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet