Sở chứng khoán TP.HCM có lãnh đạo mới

Phương Anh Linh

Bộ Tài chính vừa bổ nhiệm ông Lê Hải Trà, thành viên Hội đồng quản trị trở thành người phụ trách Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE). Quyết định này được công bố vào ngày 14/8.

Ông Lê Hải Trà năm nay 43 tuổi, trình độ Thạc sỹ Quản lý công (MPA) với chuyên ngành kép về lãnh đạo và phân tích thị trường tài chính tại Đại học Havard (Mỹ). Ông cũng từng nhận được học bổng Hubert H. Humphrey của Bộ Ngoại giao Mỹ cho chương trình tu nghiệp về quản trị chiến lược và tài chính tại Đại học Boston.

Trước khi về làm việc tại Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán vào năm 1997, ông Trà từng làm việc tại công ty kiểm toán nước ngoài. Ông đã có hơn 20 năm gắn bó với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Ông Lê Hải Trà vừa được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cao nhất tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Ông Lê Hải Trà phụ trách Ban điều hành HOSE từ tháng 11/2016. Bộ Tài chính quyết định bổ nhiệm ông vào vị trí cao nhất của HOSE khi Chủ tịch sở giao dịch này là Trần Văn Dũng rời ghế về làm Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Để thay thế ông Trà phụ trách Ban điều hành HOSE, Bộ Tài chính cũng đã quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Trung, Phó tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị ngồi vào vị trí này. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet