Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu miễn, giảm học phí cho học sinh ngoài công lập

Tiến Dũng

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các trường THPT dân lập, rà soát các đối tượng được miễn, giảm học phí để có cơ sở cấp bù kinh phí.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn số 10939/SGD&ĐT-KHTC do ông Nguyễn Viết Cẩn – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ký về việc cấp kinh phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi các trường THPT ngoài công lập.

Học sinh hân hoan ngày khai giảng năm học mới.

Công văn nêu rõ: Để có cơ sở cấp bù học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 và học kỳ 1 năm học 2015-2016 cho các đối tượng được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THPT ngoài công lập thực hiện các nội dung sau: Tiến hành rà soát học sinh được miễn, giảm học phí, lập danh sách các đối tượng thuộc diễn được miễn, giảm học phí và gửi kèm các hồ sơ có liên quan. Học sinh được hỗ trợ chi phí học tập.

Ngoài ra, các trường tiến hành rà soát học sinh được hỗ trợ chi phí học tập, lập danh sách các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập. Mỗi giai đoạn chi trả, học sinh thuộc đối tượng cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập phải có đơn đề nghị.

Riêng đối với học sinh thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo phải có thêm giấy xác nhận của từng giai đoạn chi trả. Khi đi nhận kinh phí mang theo giấy giới thiệu của nhà trường để làm chứng từ thanh toán.

Thời hạn nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất vào ngày 10/12/2015 để Sở Giáo dục và Đào tạo làm thủ tục cấp kinh phí. Quá giới hạn trên, những đơn vị không gửi hồ sơ cấp kinh phí sẽ phải sử dụng kinh phí của đơn vị mình để chi trả cho đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

Sau khi nhận kinh phí, đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập thực hiện việc chi trả kinh phí trực tiếp cho các đối tượng được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và thanh quyết toán với Sở Giáo dục và Đào tạo.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet