Bằng cách tìm ra quy luật, hãy cho biết ô có dấu ? đó là số mấy?

Gợi ý: 6