Số gì còn thiếu trong hình sau?

Bằng cách tìm ra quy luật, hãy cho biết ô có dấu ? đó là số mấy?
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet