Sở GTVT Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

PV

Ngày 25/8/2016, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 10–KH/ĐUK ngày 31/5/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 77-KH/ĐU ngày 28/7/2016 của Đảng ủy Sở về tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ngày 25/8/2016, Đảng bộ Sở GTVT Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được truyền đạt 04 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại đại hội XII của Đảng; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 - 2015;  Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và lấy ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Sở GTVT Lạng Sơn về thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.        
 
                      
 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet