Sơ kết công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2016

BT

6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới nội dung, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ngày 1/7/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Theo báo cáo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong thời gian qua, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Khối đã hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc cụ thể hóa các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thông qua Kết luận 120 KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Theo đó, các cấp ủy trực thuộc và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đã chủ động đổi mới, tìm các biện pháp đột phá, chú trọng chất lượng đào tạo. Bên cạnh việc tăng cường đội ngũ giảng viên kiêm chức và giảng viên đứng lớp tại chỗ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đã đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho phương pháp giảng dạy hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu đề ra.

Tính đến nay, hầu hết các giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức đã sử dụng máy chiếu, công nghệ thông tin trong giảng dạy. Nhiều đồng chí đầu tư thời gian nghiên cứu tài liệu tham khảo và xây dựng giáo án điện tử sinh động; trong quá trình giảng dạy có thảo luận, xem hình ảnh tư liệu minh họa, video liên quan, tạo được sự hấp dẫn đối với học viên.
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đã thực hiện đổi mới phương pháp thi, kiểm tra theo hướng tự luận, gắn lý luận với liên hệ nhiệm vụ cụ thể được phân công phụ trách nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học viên và gắn lý luận với thực tiễn, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Các chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ như bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới..., trong quá trình xây dựng kế hoạch và phân công giảng dạy đều có gắn nội dung tuyên truyền các nghị quyết mới của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới…
Nhờ đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối thời gian qua cơ bản đáp ứng yêu cầu, qua đó đã kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan Trung ương.
Theo báo cáo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức 15 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 1.212 học viên. Trong đó có 6 lớp đảng viên mới cho 492 đảng viên dự bị; 9 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho 721 quần chúng ưu tú. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đã phối hợp với 4 đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 460 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; 3 lớp đối tượng kết nạp Đảng và lớp đảng viên mới cho 129 học viên. Ngoài ra, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối còn phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức 3 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp cho 254 học viên…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương còn một số hạn chế, tồn tại như nhận thức của một số cấp ủy về vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa đúng mức; Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng còn dàn trải, nặng về lý thuyết; Chưa làm rõ được những yêu cầu cụ thể về kiến thức, kỹ năng tương ứng với các chức danh, vị trí công tác của cán bộ, công chức trong Khối…
Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; Đổi mới tư duy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, trong đó đào tạo bồi dưỡng gắn với quy hoạch cán bộ, coi trọng bồi dưỡng kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo; Chú trọng thực hiện tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở sau đại hội Đảng các cấp; Bồi dưỡng, bổ sung những kiến thức mới, những quy định mới của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2020 cho đội ngũ bí thư chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tiếp tục thực hiện Kết luận số 120 - KL/ĐUK ngày 20/11/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, phối hợp chặt chẽ với các đảng ủy trực thuộc trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới và bồi dưỡng cấp ủy viên; tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên theo học bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet