Sở LĐTB&XH Bắc Giang lên kế hoạch tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân buôn người 2017

Minh Thư

Phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017 về công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Giang lên kế hoạch.
Sở LĐTB&XH Bắc Giang lên kế hoạch tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân buôn người 2017 - ảnh 1
Trụ sở sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang. Ảnh minh họa.

Theo đó, tỉnh Bắc Giang phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự tham gia tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện; lồng ghép với các chương trình an sinh xã hội như dạy nghề, tạo việc làm, giảm nghèo… Tạo điều kiện tốt nhất để nạn nhân tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp sẵn có.

Đến quý hay kết thúc năm, sở sẽ tổ chức sơ, tổng kết, nghiên cứu, rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; đảm bảo theo hướng bình đẳng giới, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương; chú ý quan tâm đến nhu cầu, đặc điểm của các nhóm thụ hưởng khác nhau, đặc biệt là trẻ em.

Sở cũng phải tổ chức tổng điều tra, thống kê, lập hồ sơ quản lý nạn nhân bị mua bán, bao gồm: số nạn nhân tự trở về, được giải cứu, chưa được giải cứu, số được trao trả, tiếp nhận, số nghi là nạn nhân (thông qua xuất khẩu lao động, du lịch, kết hôn với người nước ngoài,….); xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm thực hiện các quy trình hỗ trợ phù hợp; bảo đảm nguyên tắc kịp thời, chính xác, an toàn; bảo mật thông tin, bảo hộ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Sở cần xây dựng, nâng cấp hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại Trung tâm Công tác xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng; thống nhất hoạt động kết nối, chuyển tuyến, chia sẻ thông tin; duy trì và nhân rộng mô hình Nhóm tự lực tại cộng đồng.

Một trong những kế hoạch quan trọng là đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người; thực hiện lồng ghép nội dung phòng, ngừa mua bán người vào chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ và chương trình khác về phát triển kinh tế - xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; biểu dương các cơ quan, tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả.

Ngoài ra, cần tổ chức các khóa tập huấn, học tập, trao đổi kinh nghiệm; đảm bảo mỗi cán bộ đều được trao đổi, học tập nâng cao kiến thức gắn với thực tế. Huy động các nguồn lực xã hội; khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet