Số lượng đại biểu Quốc hội qua 13 nhiệm kỳ

N.K

Trong quá trình hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 13 khóa hoạt động. Hiện nay, cả nước đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 vào ngày 22/5/2016.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II, tháng 7/1960. (Nguồn tư liệu: quochoi.vn)

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, infonet.vn xin điểm lại số lượng đại biểu Quốc hội qua các nhiệm kỳ từ năm 1946- 2015.

* Lưu ý: Số đại biểu Quốc hội được tính vào thời điểm đầu nhiệm kỳ.

 Khóa Nhiệm kỳ  Số đại biểu 
 1  1946-1960  403
 2  1960-1964  453
 3  1964-1971  455
 4  1971-1975  420
 5  1975-1976  424
 6  1976-1981  492
 7  1981-1987  496
 8  1987-1992  496
 9  1992-1997  395
 10 1997-2002  450
 11  2002-2007  498
 12  2007-2011  493
 13  2011-2016  500

- Theo kế hoạch, Quốc hội khóa 14 sẽ có 500 đại biểu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet