Sở Ngoại vụ Đà Nẵng quyết tâm xây dựng môi trường không khói thuốc

Khánh Chi

Trong kế hoạch hành động phòng chống tác hại thuốc lá, Sở Ngoại Vụ Đà Nẵng quyết tâm xây dựng các mô hình môi trường không khói thuốc.

Để thực hiện được điều đó, Sở tích cực vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng, chống tác hại thuốc lá, gương mẫu chấp hành việc không hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc theo quy định hiện hành, phát động phong trào thi đua thực hiện " Môi trường không khói thuốc" tại đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc việc cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc tại cơ quan. Các đơn vị sự nghiệm trong ngành Ngoại vụ thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc.
Sở Ngoại vụ thường xuyên tuyên truyền lồng nghép vào các buổi tuyên truyền pháp luật hàng tháng của Sở và các đơn vị để phổ biến về tác hại của thuốc lá và Luật PCTHTL, lợi ích của môi trường không khói thuốc.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet