Sở NNVPTNT TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai NQ Đại hội Đảng lần thứ XII

PV

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNVPTNT) TP Hồ Chí Minh

Sáng ngày 5/7/2016, Đảng bộ Sở NNVPTNT TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết công tác công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Sở cùng Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra và theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; Sản xuất nông nghiệp thành phố vẫn tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định, chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm diện tích trồng lúa năng suất thấp sang cây trồng vật nuôi hiệu quả cao.
Về công tác Đảng, Đảng ủy Sở và các cấp ủy trực thuộc cũng đã có nhiều nổ lực, thể hiện cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, quán triệt kết quả đại hội, các nội dung cơ bản, các chỉ tiêu, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ V, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố lần thứ II và Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cấp ủy các đơn vị có sự chủ động trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2016, xây dựng kế hoạch thực hiện 06 chương trình trọng tâm của Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ 2015-2020; Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Chỉ thị 10 - CT/TW; Lãnh đạo thực hiện nề nếp quy chế dân chủ cơ sở thông qua các hội nghị cán bộ, công chức và hội nghị người lao động; Lãnh đạo các đoàn thể phát huy tốt vai trò trong tổ chức thực hiện các hoạt động, phong trào, công tác vận động công chức, viên chức, lao động thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Phát huy kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy Sở NNVPTNT tập trung một số nhiệm vụ: Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án và công tác quản lý nhà nước thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Đảng năm 2016, kế hoạch thực hiện 06 chương trình trọng tâm của Đảng ủy Khối; Kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tinh giản biên chế năm 2016; Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Triển khai công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc trong việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc và tháo gỡ nhựng khó khăn, vướng mắc của cơ sở…

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet