Sở Xây dựng Lào Cai xây dựng môi trường không thuốc lá

Khánh Chi

Sở Xây dựng Lào Cai đã có kế hoạch chương trình hành động xây dựng môi trường cơ quan Sở Xây dựng không thuốc lá".

Với mục tiêu thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá, không hút thuốc lá trong cơ quan văn phòng Sở và các đơn vị Sở bao gồm toàn thể công chức, viên chức, lao động, khách đến liên hệ công tác và làm việc tại Sở Xây dựng cũng như các đơn vị thuộc Sở.

Với mục đích đảm bảo cho mọi người xung quanh được sống trong môi trường trong lành, giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do thuốc lá gây ra.

Sở Xây dựng sẽ triển khai đồng bộ 100 % các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở về Kế hoạch " xây dựng môi trường cơ quan không thuốc lá". Tăng cường công tác thông tin tuyên truyề, giáo dục về phòng chống tác hại của hút thuốc, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong Sở Xây dựng và cùng tuyên truyền cho mọi người trong gia đình trên địa bàn sinh sống và nơi cơ quan, đơn vị về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, giảm dần tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

Tăng cường công tác giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá của Sở Xây dựng và các đơn vị thuộc Sở. Các công chức, viên chức tham gia kiểm tra chéo việc thực hiện chương trình phòng chống tác hại thuốc lá tại cơ quan, đơn vị mình.

Tuyên truyền, thực hiện ký cam kết thi đua xây dựng, cơ quan làm việc không khói thuốc lá, triển khai vận động và đăng ký không hút thuốc lá trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Triển khai xây dựng 100 % đảng viên, đoàn viên, thanh niên, đoàn viên công doàn không hút thuốc lá. Phấn đầu toàn diện thực hiện không khói thuốc lá trong Sở Xây dựng và các đơn vị Sở.
100 % các phòng làm việc, phòng họp, hội trường, hành lang và nơi công cộng trực thuộc địa phân khuôn viên trụ sở Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng và các đơn vị thuộc Sở.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet