Sở Xây dựng Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

PV

Đảng ủy SXD Thanh Hóa đã thông qua dự thảo chương trình hành động, hướng tới mục tiêu phát triển ngành xây dựng đạt trình độ cao trong thiết kế, xây dựng công trình, phát triển vật liệu xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở.

Sáng 15/7 Đảng ủy Sở Xây dựng (SXD) Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Phát biểu sau khi quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Hội nghị cần tập trung quán triệt thật sâu sắc, nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Từ đó, tạo nên sự thống nhất cao về ý chí và hành động, đấu tranh với những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, hành động… Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Chuyên môn, nghiệp vụ - trách nhiệm – Nụ cười công chức” trong công việc hàng ngày. Qua đó, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đối với ngành xây dựng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Sau khi được quán triệt, thảo luận các nội dung chuyên đề theo kế hoạch, các đại biểu đã thống nhất chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết  Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bám sát tinh thần Nghị quyết, tại Hội nghị này, Đảng ủy SXD Thanh Hóa đã thông qua dự thảo chương trình hành động, hướng tới mục tiêu phát triển ngành xây dựng đạt trình độ cao trong thiết kế, xây dựng công trình, phát triển vật liệu xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở; tạo điều kiện hình thành các doanh nghiệp mạnh, có thể làm chủ thiết bị, công nghệ tiên tiến, đảm bảo thực hiện các dự án lớn, kỹ thuật phức tạp...
Theo đó, ngành đã đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu sau: 100% đô thị trong tỉnh đều được phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch các phân khu. Đồ án quy hoạch được duyệt phải đúng quy định, có tính thực tiễn, khả thi và tầm nhìn dự báo cao; Năm 2020, toàn tỉnh có 70 đô thị, gồm: 1 đô thị loại I, 4 đô thị loại III, 2 đô thị loại IV, 63 đô thị loại V, tỷ lệ đạt 35%; Phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, năm 2020 diện tích bình quân nhà ở đạt 25m2/người; Tỷ lệ nhà ở kiên cố 75% tại thành thị và 65% tại nông thôn, nhà chung cư toàn tỉnh đạt 30%, xóa hết nhà tạm…
Bên cạnh công tác quy hoạch, phát triển đô thị, ngành xây dựng Thanh Hóa cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ dân số đô thị và nông thôn dùng nước sạch đạt 95% trở lên theo chuẩn mới; chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn từ 80% trở lên; Tỷ lệ chất thải y tế nguy hại được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn 100%.

Cùng với việc thông qua chương trình hành động, Đảng ủy Sở Xây dựng Thanh Hóa yêu cầu các đảng viên tham gia Hội nghị, trong bản thu hoạch cá nhân cần tập trung vào những nội dung cơ bản của Đại hội XII, từ đó liên hệ, vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động cụ thể của từng cấp ủy, cá nhân.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet