Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng XII

PV

Ngày 16/8/2016, Chi bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cho đảng viên chi bộ Sở Xây dựng​ tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên.

​Sau phát biểu khai mạc, ông Trần Công Lượng - giảng viên trường Đại học Phạm Văn Đồng phổ biến quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gồm: Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến các đảng viên trong Chi bộ. 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng giúp cán bộ, đảng viên nắm được các nội dung, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, từ đó tích cực thực hiện sáng tạo trong công tác, góp phần đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống; tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet