Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Ngày 15/7, Đảng ủy Sở Xây dựng Thanh Hóa, Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên trong toàn ngành.

Hội nghị đã nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức góp ý vào dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Sở thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX. Trong đó, tập trung về công tác lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, đó là: Đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần cải thiện đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật quan trọng, có tính then chốt về giao thông, hạ tầng của Khu kinh tế Nghi Sơn, Khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng, thành phố Thanh Hóa, các trung tâm lớn và các trục giao thông kết nối các vùng kinh tế động lực của tỉnh.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet