Sở Y tế Phú Thọ quán triệt thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

PV

Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tập trung học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trực tuyến qua sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 19 - KH/ĐUK ngày 27/5/2016 của Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh Phú Thọ về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, vừa qua Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tập trung học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trực tuyến qua sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 
Tại Hội nghị trực tuyến, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận trung ương giới thiệu hai chuyên đề bao quát toàn bộ những nội dung lớn của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bao gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội 5 năm 2016 – 2020. Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ sẽ viết bản thu hoạch cá nhân nhằm thể hiện nhận thức sâu sắc nhất của mình về những vấn đề cơ bản, mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Từ đó liên hệ với thực tiễn của cơ quan, đơn vị nơi công tác để có các đề xuất, kiến nghị, giải pháp có hiệu quả nhằm tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet