Sở Y tế tính Thừa Thiên Huế quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Văn Cương

Các nội dung trong Hội nghị giúp cho mỗi cấp ủy và các cán bộ chủ chốt của Đảng bộ nâng cao nhận thức, nắm vững các nội dung cơ bản để triển khai quán triệt trong cán bộ, đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng.

Ngày 7/7/2016, Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Đảng khối các cơ quan tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Đắc Dũng - Uỷ viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 - 2015) và 30 năm sau đổi mới (1986 - 2016) với những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém biểu hiện trên một số mặt và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh quán triệt một số nội dung của Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các nội dung này giúp cho mỗi cấp ủy và các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng bộ nâng cao nhận thức, nắm vững các nội dung cơ bản để triển khai quán triệt trong cán bộ, đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng, góp phần bồi dưỡng niềm tin, ý chí cách mạng, trên cơ sở đó vận dụng có hiệu quả tinh thần các Nghị quyết được quán triệt vào việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, ngành Y tế,tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ về chuyên môn, chính trị và quản lý cho đội ngũ cán bộ toàn ngành; Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, quản lý tốt các nguồn lực đầu tư của Nhà nước; Chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; Hoàn thành kế hoạch các chương trình mục tiêu y tế hàng năm; Tăng cường công tác quản lý thuốc, vật tư y tế. Thực hiện tốt chính sách về y tế, Dân số - KHHGĐ tiến tới thực hiện BHYT toàn dân; nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Huy động mọi nguồn lực, sự chung tay của cộng đồng vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet