Sóc Trăng: Bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với sinh kế cho người dân

Nguyễn Nam

Trước đây, họ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là khai thác thủy sản, có những mùa ra khơi sẽ ít hoặc thậm chí không có cá, họ vẫn phải đi vì không còn sự lựa chọn nào khác. Giờ đây với sự hỗ trợ từ Dự án họ có thêm lựa chọn khác để tạo ra thu nhập.
Mô hình nuôi vịt biển nhóm ĐQL 4 xã Vĩnh Hải. Ảnh: Lê Thị Yến

Qua Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD, do Ngân hàng Thế giới tài trợ), đến nay tỉnh Sóc Trăng đã thành lập được 5 nhóm Đồng quản lý (ĐQL) nghề cá ven bờ trải dài hết 72 km bờ biển. Đây là thành quả nổi bật của Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng, và có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Theo số liệu thống kê, hiện ngư dân ven biển Sóc Trăng đa số là các hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, không có hoặc có rất ít đất sản xuất. Thu nhập phụ thuộc chủ yếu vào nguồn lợi ven bờ và công việc chính của hầu hết bà con ngư dân là khai thác thủy sản với tàu công suất nhỏ, và công cụ khai thác thô sơ, tình trạng khai thác các ngư cụ cấm như đặt rập, cào đôi, te, xiệp vẫn còn tồn tại. Những yếu tố trên đã khiến nguồn lợi thủy sản giảm mạnh, kích thước thủy sản nhỏ - bán không có giá, hoặc chỉ bán giá cá phân.

Để tuyên truyền vận động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Ban quản lý dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng kế hoạch sinh kế cho ngư dân nhóm ĐQL, giúp họ có thêm nguồn thu nhập ngoài khai thác thủy sản. Nếu trước đây, họ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là khai thác thủy sản, có những mùa ra khơi sẽ ít hoặc thậm chí không có cá, họ vẫn phải đi vì không còn sự lựa chọn nào khác, giờ đây với sự hỗ trợ từ Dự án họ có thêm lựa chọn khác để tạo ra thu nhập.

Các kiến nghị về hỗ trợ sinh kế cho ngư dân nghèo được đề xuất trong các cuộc họp và hội nghị giữa Dự án và địa phương. Bước đầu cũng có những mô hình sinh kế gắn với điều kiện tự nhiên của địa phương như nuôi vọp dưới tán rừng được thực hiện ở Nhóm ĐQL 1 xã An Thạnh Nam và An Thạnh Ba, mô hình nuôi vịt biển ở nhóm ĐQL 3 xã Trung Bình và Nhóm ĐQL 4 xã Vĩnh Hải, mô hình nuôi tôm kết hợp cá rô phi ở nhóm ĐQL 5 xã Vĩnh Tân và nhóm ĐQL 1. Các hộ nhận được hỗ trợ thực hiện mô hình là thành viên nhóm ĐQL, đặc biệt ưu tiên cho các hộ bị ảnh hưởng trong Báo cá đánh giá tác động xã hội 6 nhóm ĐQL đã được UBND Tỉnh nghiệm thu và phê duyệt.

Mục tiêu tổng thể của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững là cải thiện công tác quản lý nghề cá ven bờ theo hướng bền vững tại các tỉnh duyên hải được lựa chọn của Việt Nam. Để làm được điều này, Ban quản lý dự án đưa ra các hợp phần gồm: A: Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững. Mục tiêu của hợp phần là góp phần tăng cường năng lực quy hoạch, thể chế và chính sách quốc gia một cách hiệu quả, mang tới những thay đổi lớn ở cấp tỉnh và địa phương, cũng như cải thiện quy hoạch tài nguyên và toàn ngành.

Hợp phần B: Thực hành tốt trong nuôi trồng thủy sản bền vững. Mục tiêu của hợp phần là hỗ trợ việc xúc tiến và phát triển thực hành tốt trong nuôi trồng thủy sản ven biển và nuôi biển bền vững, có trách nhiệm tại các vùng được lựa chọn, tập trung vào hình thức nuôi quảng canh, nhờ cải thiện tính bền vững, quản lý chất lượng và rủi ro.

Hợp phần C: Quản lý bền vững khai thác thủy sản ven bờ. Mục tiêu của hợp phần là hỗ trợ quản lý bền vững đánh bắt hải sản ở vùng nước ven bờ thông qua các hoạt động mang lại lợi ích lâu dài, nâng cao khả năng thích ứng và bền vững của ngành. Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ tiến hành các hoạt động nhằm vào các tác nhân gây suy thoái nguồn lợi, gây tổn thương cho đời sống và tài sản của nhân dân, qua đó bảo vệ tài sản cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện sinh kế và cải thiện quản lý nguồn lợi biển và ven biển cũng như các hệ sinh thái thiết yếu cho sự bền vững của nghề khai thác hải sản.

Hợp phần D: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án. Mục tiêu của hợp phần nhằm cung cấp các nguồn lực cần thiết để đảm bảo việc quản lý, thực hiện dự án hiệu quả, đạt được các mục tiêu và kết quả đề ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet