Sóc Trăng: Hội nghị tuyên truyền công tác dân tộc cho người có uy tín

Bình Minh

Sáng 31/8/2017, tại trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017 cho 362 người có uy tín trên địa bàn Sóc Trăng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lý Bình Cang, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Ban Dân tộc tỉnh nhấn mạnh mục đích của việc tổ chức hội nghị là nhằm giúp cho người có uy tín hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc…


Qua đó góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển, giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng đã được nghe giới thiệu một số nội dung cụ thể như: Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Công tác kiểm tra, giám sát Chương trình 135 theo Thông tư số 39/2016/TT-LĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Tình hình tổ chức các lễ hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới như lễ hội Sene ĐôL Ta, lễ hội Óoc Om Bóc- Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III khu vực đồng bằng Sông Cửu Long – năm 2017 tại tỉnh Sóc Trăng; và một số văn bản khác có liên quan về chính sách dân tộc.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet