Sóc Trăng phổ biến công tác dân tộc cho gần 400 Người có uy tín

Phương Nam

Ngày 1/9 Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị này vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017 cho 362 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Gần 400 Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được phổ biến công tác dân tộc. (Ảnh: Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng)

Tại hội nghị này, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã phổ biến cho các đại biểu tham dự nội dung đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”; Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg, ngày 03-11-2016 về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135, giai đoạn 2017 – 2020.

Ngoài ra, còn có Quyết định số 582/QĐ-TTg, ngày 28-4-2017 về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 414/QĐ-UBDT, ngày 11-7-2017 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135, giai đoạn 2017 - 2020.

Tại hội nghị, ông Lý Bình Cang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đề nghị người có uy tín cần nghiên cứu, nắm vững nội dung được triển khai để tuyên truyền, phổ biến cho đồng bào dân tộc thiểu số và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc.

Bên cạnh đó, Người có uy tín cần tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet