Sóc Trăng tập huấn tuyên truyền an toàn giao thông cho dân tộc thiểu số

Phương Nam

Từ ngày 8 đến ngày 9/9, Uỷ ban Dân tộc đã phối hợp cùng Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia và Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức tập huấn tuyên truyền An toàn giao thông năm 2017.

Tham dự đợt tập huấn này có gần 80 đại biểu là cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng. Trong đó có 60 đại biểu là Người có uy tín của các đơn vị như Thành phố Sóc Trăng, huyện Châu Thành, Mỹ Xuyên.

Chương trình tập huấn này Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-UBDT ngày 19/6/2017 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt Kế hoạch Tuyên truyền An toàn giao thông năm 2017.

Các đại biểu là người có uy tín của đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương được tập huấn tuyên truyền an toàn giao thông. (Ảnh: Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng)

Tham gia các buổi tập huấn, các đại biểu được nghe giới thiệu, thông tin về tình hình an toàn giao thông trên thế giới và ở Việt Nam; các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về an toàn giao thông; giới thiệu Luật giao thông đường bộ, đường thủy và các quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Giới thiệu sổ tay bảo đảm an toàn giao thông nông thôn; các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông và vấn đề phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số và một số giải pháp cơ bản để đảm bảo an toàn giao thông nông thôn trong vùng dân tộc thiểu số; tuyên truyền công tác phòng chống và tác hại của  ma túy trong tình hình hiện nay và một số vấn đề khác có liên quan…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet