Sóc Trăng thực hiện tốt công tác giảm nghèo theo hướng đa chiều

Đó là đánh giá của đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ TT&TT, Trưởng đoàn kiểm tra của Trung ương tại buổi làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng vào ngày 09/12 về công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Ngày 09/12, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Trưởng đoàn kiểm tra của Trung ương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng vào về công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hùng; thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu kết luận buổi kiểm tra công tác giảm nghèo tại Sóc Trăng

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, giai đoạn 2011 - 2015 đã góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và địa phương về vai trò và tầm quan trọng của mục tiêu xóa đói, giảm nghèo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; qua đó đã cụ thể thành chương trình, nghị quyết chuyên đề của các cấp ủy đảng và kế hoạch của UBND các cấp. Bên cạnh đó, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, đông đảo tầng lớp nhân dân và các tổ chức quốc tế với nhiều mô hình, nhiều giải pháp có hiệu quả đã đem lại những kết quả khả quan khi thực hiện chương trình. Trong năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 28.200 hộ, chiếm tỷ lệ 8,88% (giảm 3,6% so cùng kỳ năm 2014), trong đó hộ nghèo dân tộc Khmer là 14.803 hộ, chiếm 15%; số hộ cận nghèo 40.647 hộ, chiếm tỷ lệ 12% và số cận nghèo dân tộc Khmer là 17.253 hộ, tỷ lệ 17%. Số hộ nghèo giảm hàng năm nhờ triển khai kịp thời các chính sách về bảo hiểm y tế, giúp người dân giảm đáng kể chi phí điều trị bệnh; bên cạnh đó, chính sách giáo dục và đặc biệt là chính sách hỗ trợ nhà ở đã giúp bà con nghèo “an cư lạc nghiệp”, an tâm lao động, chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác giảm nghèo còn một số hạn chế như: Sự phối hợp, trao đổi thông tin báo cáo tình hình triển khai các chương trình, dự án và chính sách liên quan đến mục tiêu giảm nghèo giữa các ngành, các cấp chưa kịp thời theo đúng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp; công tác điều tra hộ nghèo, cận nghèo chưa chính xác tuyệt đối; quy trình xét xóa hộ nghèo thiếu công khai thông tin đến hộ gia đình; một bộ phận nhỏ người nghèo còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước...

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 sẽ hướng đến việc cải thiện và từng bước nâng cao đời sống nhân dân, ưu tiên hộ nghèo, nhất là các hộ nghèo dân tộc, hộ nghèo thuộc các ấp, xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển và hải đảo. Tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, thông tin). Tăng thu nhập và cải thiện đời sống người dân bằng các mô hình sản xuất hiệu quả, đặc biệt là hộ nghèo tại các địa bàn khó khăn, nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo kế hoạch.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao các kết quả thực hiện công tác giảm nghèo mà tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong 5 năm qua. Qua đó, đề nghị tỉnh thực hiện theo đúng các quy định do Chính phủ và các Bộ ngành đề ra; cụ thể hóa các mục tiêu theo từng tiêu chí một về công tác giảm nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Tận dụng nguồn vốn Trung ương, sắp xếp vốn địa phương, xã hội hóa và lồng ghép các chương trình để hỗ trợ công tác giảm nghèo tại các địa phương.

Thúy Liễu (Cổng TTĐT tỉnh Sóc Trăng)

 


Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu kết luận buổi kiểm tra công tác giảm nghèo tại Sóc Trăng

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu kết luận buổi kiểm tra công tác giảm nghèo tại Sóc Trăng

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet