Sóc Trăng: Vận động cán bộ Hội Nông dân bỏ hút thuốc lá

Bạch Dương

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện hiệu quả việc phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Bính – Trưởng ban Xã hội Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng cho biết, Sóc Trăng là tỉnh có tỷ lệ làm nông nghiệp cao. Với đặc thù công việc nông nghiệp vất vả, nhiều nông dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có thói quen hút thuốc lá.

Theo số liệu thống kê, dân số toàn tỉnh Sóc Trăng có trên 1,3 triệu người; lực lượng nông dân chiếm 75% so với tổng số dân toàn tỉnh. Trong đó, nông dân ở độ tuổi từ 18 đến 69 tuổi là 399.500 người đang hút thuốc lá, chiếm 41% so với tổng số người hút thuốc lá trong tỉnh.

Ông Bính chỉ rõ, nếu trong 1 ngày nông dân chi 3.000 đồng/người để mua thuốc lá, thì trong 1 năm tốn khoảng hơn 1 triệu đồng. Đây là một khoản tiền khá lớn chi cho hút thuốc lá, chưa nói hút thuốc có tác hại đến sức khỏe, ảnh hưởng đến môi trường, kinh tế gia đình, vệ sinh công cộng và người xung quanh.

Ngay từ năm 2015, khi Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá và có kế hoạch chỉ đạo các cấp các ngành tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo của tỉnh. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch về việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá hàng năm.

Theo đó, các cấp Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá trong các buổi sinh hoạt. Hội cũng đã đưa tiêu chí không hút thuốc lá vào việc đánh giá thi đua ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Tỉnh hội còn tích cực phối hợp các đoàn thể trong công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động như mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá, tham gia diễu hành trên đường phố...

Kết quả đến nay, các cấp Hội Nông dân Sóc Trăng đã triển khai được 121 cuộc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, có 3.025 lượt cán bộ dự; tuyên truyền được 213 cuộc với 6.390 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.

Đáng chú ý, để cuộc vận động đem lại hiệu quả, Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng đã lấy cán bộ chủ chốt ở các cấp hội làm đầu tàu gương mẫu thực hiện trong việc cai, giảm thuốc lá. Nhiều bảng “Cấm hút thuốc lá” được dán tại nơi làm việc để nâng cao nhận thức của cán bộ hội.

Hội Nông dân tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá gồm 7 thành viên, đồng thời vận động các cán bộ nam bỏ hút thuốc lá. Đến nay, hơn 80% cán bộ toàn cơ quan Hội Nông dân tỉnh không hút thuốc lá.

Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố giảm, bỏ hút thuốc lá được 19/44 đồng chí. Còn lại 25 đồng chí tiếp tục vận động giảm và bỏ hút thuốc… Cán bộ hội cơ sở giảm và bỏ hút thuốc lá trên 35% so với tổng số cán bộ hội hút thuốc lá. Nông dân hút thuốc lá giảm và bỏ trên 15%, so với tổng số nông dân trong độ tuổi hút thuốc lá.

Thời gian tới, Hội sẽ mở rộng công tác vận động tuyên truyền đến các cấp hội để mọi người đều biết tác hại của thuốc lá, để những người đang hút dần dần hạn chế rồi tiến đến đoạn tuyệt để bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện 4 đơn vị điểm về xây dựng mô hình không khói thuốc lá, gồm: trên phương tiện giao thông công cộng (60 xe buýt), trường học, bệnh viện, khách sạn.

Cũng trong năm qua, công tác này đã được giám sát tại 11 đơn vị y tế cấp huyện, thị xã, thành phố, nhằm tăng cường việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ở các cơ sở y tế. Ban Chỉ đạo cũng đề ra kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017 - 2018, với mục tiêu tăng cường việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại tỉnh Sóc Trăng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet