"Sớm đưa Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn"

PV

Báo điện tử Infonet.vn xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Hà Thị Khiết Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang.

Ngày 28/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã chính thức khai mạc. Đến dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã có bài phát biểu ghi nhận những thành tựu Đảng bộ và nhân dân Hà Giang đạt được trong những năm qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế và đề nghị những phương hướng, mục tiêu cần khắc phục.

Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương
 phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa toàn thể các đồng chí,

Tôi rất vui mừng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi những tình cảm thân thiết và lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang qua các thời kỳ; 325 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 60 nghìn đảng viên của Đảng bộ tỉnh và các quý vị khách quý về dự Đại hội. Chúc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Hà Giang thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,
Qua theo dõi tình hình Hà Giang, đặc biệt là dự cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang về công tác chuẩn bị các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngày 15-7-2015 tại Hà Nội, tôi cơ bản nhất trí với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khoá XV trình Đại hội.

Nhìn lại, sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; 25 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; cùng với cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đồng bào các dân tộc Hà Giang đã đoàn kết chặt chẽ, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả, thành tích khá toàn diện trên các lĩnh vực....

Những thành tựu quan trọng mà tỉnh Hà Giang đạt được trong thời gian qua đã tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước đưa Hà Giang ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Những kết quả đó đã khẳng định trong những năm qua, Đảng bộ Hà Giang đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương, bước đầu khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và bên ngoài có hiệu quả.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; bày tỏ niềm tin tưởng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sẽ tạo ra bước phát triển mới, đi lên mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa.

Thưa các đồng chí,Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV còn một số hạn chế, yếu kém, cần được phân tích, đánh giá đúng mức, đó là:

Hà Giang vẫn còn nhiều khó khăn, so với các địa phương ở miền núi phía Bắc, còn là một tỉnh nghèo; quy mô kinh tế nhỏ, tăng trưởng chậm; bình quân GDP đầu người còn thấp, mới đạt khoảng 45% so với mức bình quân chung của cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông, các công trình thủy lợi nhỏ và vừa ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển. Một số chỉ tiêu của Đại hội đề ra chưa đạt và đạt thấp. Chỉ số năng lực cạnh tranh thấp.

Chưa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế biên mậu, du lịch, chế biến khoáng sản, lâm sản, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương; hoạt động liên kết phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương vùng Trung du miền núi phía Bắc và với các địa phương trong cả nước còn hạn chế.

Các thiết chế văn hoá, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thầy thuốc ở cơ sở và các xã khó khăn, xã biên giới còn nhiều bất cập; số xã, huyện đặc biệt khó khăn còn nhiều; tỷ lệ nghèo đói, tái nghèo vẫn ở mức cao.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tuy được quan tâm xây dựng nhưng vẫn còn thiếu hụt. Công tác cải cách hành chính và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước yêu cầu đổi mới của đất nước.

Thưa các đồng chí,
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI được tiến hành sau khi Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã thành công tốt đẹp. Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh Hà Giang trong thời gian qua đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ và trong nhân dân. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI cần tiếp tục thảo luận sâu sắc và thiết thực để đóng góp được nhiều ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới (2015 – 2020), tôi cơ bản nhất trí với các nội dung đã nêu trong Báo cáo Chính trị. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang bước vào nhiệm kỳ mới có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức. Với chủ đề Đại hội là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; khai thác hợp lý, hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; phấn đấu đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn”, Báo cáo Chính trị đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Để đạt được mục tiêu đó, trong điều kiện của một tỉnh còn khó khăn, đòi hòi phải có sự phấn đấu và nỗ lực rất cao, tạo sự phát triển đột phá trong 5 năm tới.

Trên tinh thần đó, tôi xin nêu một số nội dung mang tính chất gợi mở để Đại hội tập trung thảo luận:

Thứ nhất: Để thực hiện 2 khâu đột phá, 5 chương trình trọng tâm; tăng trưởng kinh tế bình quân trên 8% năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 2.500 – 3.000 tỉ đồng; giảm hộ nghèo bình quân hằng năm 4%; “đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn” đòi hỏi Đảng bộ tỉnh cần xác định rõ vị trí, thời cơ, thách thức, tiềm năng, lợi thế và mối tương quan với các địa phương khác trong vùng với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời phải có các giải pháp mang tính đột phá, phát huy, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh tốc độ phát triển; tập trung đầu tư chiều sâu vào một số lĩnh vực quan trọng đã xác định.

Thứ hai: Hà Giang cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động, tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, các thành phần kinh tế để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh; chú trọng phát triển cây chè, cam, cây dược liệu, chăn nuôi gia súc, chế biến khoáng sản và lâm sản. Quan tâm đúng mức tới phát triển kinh tế biên mậu gắn với thị trường; phát triển du lịch đa dạng, phong phú mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.

Thứ ba: Để Hà Giang phát triển, cần tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 8-7-2013. Cần có các đề án, dự án cụ thể, bước đi, lộ trình thích hợp và giải pháp đồng bộ để tổ chức thực hiện. Chú trọng liên kết vùng, đặc biệt là kết nối hạ tầng giao thông nội tỉnh và các tỉnh trong vùng; tích cực đề xuất và có giải pháp hiệu quả thực hiện Kết luận số 71 – KL/TW, ngày 24 - 9 – 2013 của Ban Bí thư. Thông báo số 94- TB/VPTW kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Hà Giang, ngày 27. 8.2014.

Thứ tư: Đổi mới, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư gắn với đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại chỗ, giảm nghèo bền vững; giảm nhanh xã nghèo, huyện nghèo, bảo đảm an sinh xã hội để đạt mặt bằng phát triển chung trong vùng và cả nước.

Thứ năm: Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xác định rõ Hà Giang là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, dân tộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, là tỉnh địa đầu Tổ quốc, có đa dân tộc sinh sống, trong đó, số lượng đồng bào dân tộc Mông lớn nhất cả nước, do vậy, trong bất luận hoàn cảnh nào cũng phải quyết tâm giữ vững ổn định tình hình, không chủ quan, bị động. Làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; quan tâm chính sách dân tộc, đại đoàn kết toàn dân, chăm lo vùng khó khăn, vùng biên giới; xây dựng văn hoá thôn, bản gắn với xây dựng Nông thôn mới; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia.

Thứ sáu: Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tập trung kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc 5  năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015. Thấy hết những kết quả, thành tích đã đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó, xác định hướng đi lên cho tỉnh nhà trong 5 - 10 năm tới. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ đối với các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội cũng như bản thân công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong thời kỳ mới. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát cơ sở, bám sát thực tế, nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều hoặc làm trước nói sau; phân công các đồng chí trong cấp ủy cụ thể, rõ ràng từng việc, từng địa bàn, đồng thời phải luôn luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; nâng cao công tác vận động nhân dân; phát huy dân chủ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thật sự “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Mặt khác, cần tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết đấu tranh các biểu hiện quan liêu, bè phái, cục bộ địa phương, xây dựng nội bộ trong Đảng, toàn dân đoàn kết, thống nhất, tất cả vì Hà Giang phát triển trong tương lai.

Thưa các đồng chí,
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ mới để lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đại hội cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác nhân sự Đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao và sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Hà Giang và đóng góp vào sự thành công Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu của cấp uỷ mới vừa thể hiện được tính liên tục, kế thừa, vừa thể hiện sự đổi mới, phát triển, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, có đầy đủ năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội thành hiện thực trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Nhiệm vụ Đảng bộ Hà Giang đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là rất to lớn, nặng nề nhưng rất vẻ vang. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, kế thừa thành tựu đạt được, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt và tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra, sớm đưa Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của vùng Trung du miền núi phía Bắc, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với truyền thống đoàn kết, cách mạng và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ XVI (2015 – 2020), Hà Giang sẽ tận dụng được thời cơ, thuận lợi mới, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra, xứng đáng là tỉnh địa đầu của Tổ quốc, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm cùng cả nước, vì cả nước thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tỉnh Hà Giang thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công.

Trước khi dừng lời, tôi kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, giành được nhiều thắng lợi mới.

Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn./.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet