Sơn Dương: Huy động nguồn vốn từ sức dân

BT

Phương châm của huyện là có sự đầu tư của Nhà nước là nguồn động viên lớn song xã vẫn phải đẩy mạnh khâu tuyên truyền, huy động nguồn vốn đối ứng trong dân.
Năm 2015, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đưa xã điểm nông thôn mới của huyện là xã Ninh Lai về đích. Tuy nhiên, không chỉ có Ninh Lai mà ở tất cả các xã hiện nay đều gặp khó khăn về 3 tiêu chí: cơ sở vật chất văn hóa, trường học và môi trường. Trừ xã Tân Trào thì tất cả các xã còn lại chưa có xã nào đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, môi trường; tiêu chí trường học chỉ có một số ít xã đã đạt.

Năm 2015, Sơn Dương được đầu tư gần 19 tỷ đồng để xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn sự nghiệp của tỉnh. Huyện đã ưu tiên phân bổ nguồn vốn này cho các xã khó khăn về cơ sở vật chất văn hóa để đầu tư xây dựng nhà văn hóa trong năm nay. Riêng Ninh Lai đã được đầu tư 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của huyện để đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học. 
 


Nhiều hộ dân ở thôn Đồng Sớm, xã Đại Phú đầu tư xây dựng hầm Biogas,
góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn.

Bên cạnh việc huy động các nguồn vốn, nhiều xã trong huyện đã chủ động xây dựng các giải pháp huy động nguồn nội lực trong dân cùng với Nhà nước xây dựng nhà văn hóa, trường học như các xã Minh Thanh, Ninh Lai, Đại Phú, Hồng Lạc... Đồng chí Trần Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Đại Phú cho biết, năm 2015, xã có kế hoạch vận động nhân dân xây dựng mới, sửa chữa 9 nhà văn hóa thôn. Phương châm của xã là có sự đầu tư của Nhà nước là nguồn động viên lớn song xã vẫn phải đẩy mạnh khâu tuyên truyền, huy động nguồn vốn đối ứng trong dân.

Để thực hiện 3 tiêu chí khó đạt nhất này, cấp ủy huyện đã chỉ đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở cùng vào cuộc. MTTQ huyện  chỉ đạo MTTQ các xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền vận động nhân dân tích cực chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, xây dựng 3 công trình hợp vệ sinh; xử lý, thu gom rác thải đúng nơi quy định, tích cực đóng góp xây dựng nhà văn hóa. Cùng với đó, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo huyện sẽ phân bổ nguồn vốn gần 200 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh để hỗ trợ 2 xã trong xây dựng nông thôn mới. Liên đoàn Lao động huyện đã phát động trong CNVC-LĐ toàn huyện ủng hộ được trên 400 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 3 nhà văn hóa ở các thôn đặc biệt khó khăn. Đoàn Thanh niên các xã triển khai thực hiện Đề án “Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường”; duy trì hiệu quả các hoạt động “Thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”. Hội Nông dân các cấp trong huyện đã triển khai thực hiện tốt chương trình hỗ trợ các hộ nông dân làm hầm Biogas. 

Thực hiện tiêu chí môi trường, ngoài việc đẩy mạnh vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh ở chính nơi gia đình mình sống, nơi công cộng, đường làng ngõ xóm, Ninh Lai đã có cách làm sáng tạo. Theo đồng chí Đinh Minh Tuyên, Chủ tịch UBND xã Ninh Lai, năm 2015, xã phấn đấu đạt thêm 4 tiêu chí trong nông thôn mới, trong đó có tiêu chí môi trường. Xác định đây là tiêu chí khó nhất nên Đảng ủy xã đã chỉ đạo thành lập một tổ thu gom và xử lý rác thải. Hiện nay, bãi xử lý rác thải của xã đã được đầu tư hoàn chỉnh. Mỗi hộ gia đình đều có hố rác nhưng việc thu gom, vận chuyển rác từ các hộ gia đình đến bãi rác tập kết chưa thực hiện được. Xã đang đề ra phương án sẽ giao việc này cho Hợp tác xã hoặc Hội Phụ nữ xã đứng ra làm. Đồng thời, huy động nguồn đóng góp trong dân hỗ trợ kinh phí cho tổ thu gom, vận chuyển rác thải của xã.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet