Sơn La cần phát huy lợi thế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động

PV

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang đã chỉ rõ:

Sơn La là tỉnh miền núi Tây Bắc, là một trong những tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất nước, nhưng cũng đồng thời có mật độ dân số thấp.

Xuất phát từ vị thế, vai trò của Sơn La trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, Đại hội cần phân tích làm rõ hơn thời cơ, thách thức, tiềm năng, thế mạnh cũng như những hạn chế, khó khăn, thừa kế và phát huy những kinh nghiệm đã có, với quyết tâm cao nhất, tạo ra chuyển biến thật mạnh mẽ trong 5 năm tới.

 

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Từ tiềm năng, lợi thế của tỉnh, cần chú trọng định hướng đầu tư và phát triển để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn nhằm tiếp tục giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư và phát triển, các giải pháp nhằm tăng cường xã hội hóa đầu tư để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, điện quốc gia.

Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế, ứng dụng công nghệ cao gắn với thị trường, nhất là thị trường cao cấp với các sản phẩm chính như rau, hoa chất lượng cao, cà phê, sản phẩm thịt và trứng, cá tầm; bảo vệ rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ gắn với phát triển kinh tế du lịch; thu hút mạnh đầu tư xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; phát triển các lĩnh vực du lịch có lợi thế.

 

Đồng chí Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV.

Đồng chí Trần Đại Quang mong muốn, Sơn La tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút đầu tư, huy động và bố trí nguồn lực hoàn thiện hạ tầng các xã, bản đặc biệt khó khăn, phấn đấu 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm đi được 4 mùa, có điện quốc gia tới các bản vùng đồng bào dân tộc, đầu tư nâng cấp sân bay Nà Sản, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Cùng với xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, Sơn La cần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tập trung giải quyết nhanh việc giảm nghèo theo hướng bền vững.

Phấn đấu xây dựng Sơn La thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe đồng bào các dân tộc ở tiểu vùng Tây Bắc.

“Với vị trí xung yếu về quốc phòng, an ninh của một tỉnh miền núi, biên giới, nhiều dân tộc, tỉnh Sơn La cần thường xuyên củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tuyến biên giới Việt Nam – Lào ổn định và phát triển toàn diện. Tăng cường hơn nữa việc giáo dục đề cao cảnh giác cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng an ninh với kinh tế; tập trung củng cố cơ sở chính trị vùng cao, biên giới”, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet