Sơn La: Giao thông nông thôn thay đổi tích cực

Ngọc Yến

Việc phát triển giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giúp cho bộ mặt nông thôn Sơn La đã có những thay đổi tích cực. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.
Sơn La là một tỉnh vùng cao phía Tây Bắc có 204 xã, phường, thị trấn; 3.293 bản, tiểu khu, tổ dân phố; trong đó có 05 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, 99 xã và 1.341 bản có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn và có 17 xã biên giới. Tỉnh có chung đường biên giới Việt - Lào dài trên 250 km và các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Hoà Bình, Thanh Hoá với tổng chiều dài đường địa giới là 628km. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh về số lượng, chất lượng, cụ thể: hệ thống giao thông đường bộ toàn tỉnh có tổng chiều dài là 9.900 km, bao gồm: Quốc lộ 651 km; đường tỉnh 940 km; đường huyện 1.968 km; đường xã 5.916 km; đường đô thị 143 km và đường chuyên dùng 282 km; ngoài ra còn khoảng 11.497 km đường dân sinh gồm đường trục thôn, ngõ xóm, bản tiểu khu, tổ dân phố và đường trục chính nội đồng.
Người dân tiểu khu Thống Nhất, xã Cò Nòi (Mai Sơn) làm đường giao thông nội bản

Tuy nhiên, có thể thấy hệ thống giao thông nông thôn (GTNT) của Sơn La hầu hết chưa đạt chuẩn kỹ thuật, các tuyến đường chưa tạo được sự kết nối liên hoàn, điều kiện địa chất địa hình phức tạp. Chính vì vậy, trong 5 năm qua, công tác phát triển GTNT gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo và ban hành các nghị quyết, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng việc xây dựng, phát triển mạng lưới đường GTNT, cụ thể: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 22-NQ/TU ngày 01/7/2013 về thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, trong đó xác định mục tiêu đến hết năm 2015, có 153 xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ 75% có đường ô tô đến trung tâm xã, phường, thị trấn đi được 4 mùa; HĐND tỉnh đã ra Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020; Nghị quyết 40/NQ-HĐND ngày 12/12/2012, Nghị quyết 63/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, trong đó có quy định chính sách hỗ trợ xây dựng đường giao thông nội bộ bản; xây dựng đường giao thông trục chính nội đồng tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Nhờ đó, việc phát triển đường GTNT đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Nếu như năm 2010, trên địa bàn tỉnh có 123/204 xã phường, thị trấn có đường đến trung tâm xã đi được 4 mùa, tỷ lệ đạt 60,29% tổng số xã thì dự kiến đến hết 2015 là 164/204 xã, phường, thị trấn có đường đến trung tâm đi được 4 mùa (đạt 80% tổng số xã).  Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh Sơn La cũng đã triển khai xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng 36 dự án với chiều dài 697 km giải quyết thêm 41 xã có đường ô tô đi được bốn mùa và đạt 107% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. 

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La, mục tiêu phấn đấu là đến hết 2020, 100% xã có đường đến trung tâm đi được 4 mùa. Để làm được điều này, tỉnh tiếp tục huy động mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tính hết tháng 6/2015, bên cạnh xã Chiềng Xôm vừa được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 14/8/2015, còn có 2 xã cũng sắp về đích là Chiềng Ban (huyện Mai Sơn) và Mường Giàng (huyện Quỳnh Nhai). Toàn tỉnh còn có 14 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 74 xã đạt từ 5-9 tiêu chí.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet