Sơn La xác định mục tiêu thành vùng kinh tế khá ở miền núi phía bắc

PV

Ngay sau khi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 kết thúc, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sơn La đã bắt tay thực hiện nhiều giải pháp để từng bước đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV chỉ rõ: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết vươn lên, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị.

Trong điều kiện còn có nhiều khó khăn, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu có bước chuyển dịch tích cực và vững chắc hơn. Tổng sản phẩm (GRDP) năm 2015 ước đạt 22.126 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2010, bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng 10,93%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát huy mạnh lợi thế, tiềm năng của tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Chất phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV.

Năm 2015, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 3.300 tỷ đồng, gấp 3,5 lần năm 2010; GRDP bình quân đầu người đạt 1.257 USD (tương đương 26,4 triệu), gấp 2 lần năm 2010. 

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, mối liên kết giữa Nhà nước-nhà doanh nghiệp-nhà nông-nhà khoa học được hình thành, bước đầu tạo chuỗi sản xuất cho các loại sản phẩm này. Nhờ đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng lên đáng kể, năm 2015 ước đạt hơn 10.800 tỷ đồng, gấp 8 lần năm 2005.

Phát huy tiềm năng, lợi thế trong công nghiệp điện, khai khoáng, thương mại, dịch vụ, Sơn La đã hình thành một số cụm công nghiệp và các trung tâm du lịch như Mộc Châu, Mai Sơn, Phù Yên. Năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 5.800 tỷ đồng; doanh thu từ sản xuất dịch vụ đạt 16.280 tỷ đồng.

Đặc biệt, tỉnh Sơn La đã hoàn thành nhiệm vụ hai cuộc đại di dân tái định cư để phục vụ xây dựng thủy điện Hòa Bình và thủy điện Sơn La với hơn 12.000 hộ dân phải di chuyển. Đến nay, cuộc sống của người dân tại các vùng tái định cư đã từng bước ổn định.

Một góc Thành phố Sơn La hôm nay

Bên cạnh đó, sự nghiệp giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng được đảm bảo. Cơ sở vật chất trường học, bệnh viện, trạm y tế được đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện. Hiện nay, Sơn La đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong những năm tới, Đảng bộ tỉnh Sơn La tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền, các cơ quan tư pháp vững mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tập trung vào địa bàn vùng khó khăn, biên giới; đầu tư hạ tầng các xã, bản đặc biệt khó khăn; phát triển kinh tế du lịch; tạo sự đột phá trong kinh tế nông lâm nghiệp; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế, Sơn La tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực thu hút đầu tư phát triển, trọng tâm là thu hút nguồn lực, tập trung đầu tư một số dự án trọng điểm như: Dự án Khu di tích lịch sử đặc biệt Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu; Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường, tại thành phố Sơn La; khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La và một số công trình trọng điểm tại thành phố và các huyện. Hoàn thiện hạ tầng các xã, bản đặc biệt khó khăn như: đường ô tô, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc; điện lưới quốc gia... Phát triển kinh tế du lịch, trọng tâm là hoàn thiện cơ chế để thu hút các nguồn lực đầu tư hoàn thành các tiêu chí chủ yếu Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tạo điểm nhấn, động lực phát triển kinh tế du lịch toàn tỉnh, tiểu vùng Tây Bắc, phấn đấu đến năm 2020 đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị : "Để tỉnh Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, trong thời gian tới tỉnh Sơn La cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, quán triệt mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ để tạo nguồn lực cho đất nước.

Đồng thời, tỉnh Sơn La cần tăng cường tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; chú trọng công tác bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững chắc.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet