Nhà huấn luyện gấu Mark Dumas ở British Columbia chia sẻ hồ bơi và giường với chú gấu Bắc cực Agee nặng 380kg.

Nhà huấn luyện gấu Mark Dumas ở British Columbia chia sẻ hồ bơi và giường với chú gấu Bắc cực Agee nặng 380kg. 

Agee phát triển đầy đủ kích cỡ của một chú gấu Bắc cực trưởng thành, với chiều cao 2,1m khi đứng bằng chân sau. Ông Dumas có hơn 40 năm làm nghề huấn luyện gấu.

Theo CAĐN online