SP-RCC: Nâng cao nhận thức của toàn xã hội

PV

Khung chính sách (KCS) năm 2016 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 31/ 8/2015 đã cho thấy sự quan tâm rất lớn của Chính phủ Việt Nam đến các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Ngày 12/10/2015, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì Phiên họp toàn thể Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC). Phiên họp toàn thể Chương trình SP-RCC được tổ chức nhằm đánh giá sơ bộ quá trình thực hiện Khung chính sách Chương trình SP-RCC năm 2015 và thảo luận xây dựng Khung chính sách Chương trình SPRCC giai đoạn 2016 - 2020 trình Thủ tướng phê duyệt trong năm 2015.

Thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã bày tỏ lời cảm ơn tới đại diện các đối tác phát triển, các Bộ ngành có liên quan đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt và hiệu quả các hoạt động giám sát việc thực hiện KCS 2015 và đề xuất, thảo luận các định hướng chính sách ưu tiên và các nội dung cụ thể cho giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình SP-RCC trong thời gian qua.

Theo Thứ trưởng Trần Hồng Hà, KCS năm 2016 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 31/8/2015 đã cho thấy sự quan tâm rất lớn của Chính phủ Việt Nam đến các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn quan trọng của Việt Nam khi Chính phủ Việt Nam cùng với các Bộ, ngành đang chuẩn bị Văn kiện báo cáo Chính trị về Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội 5 năm; Thực hiện Chiến lược Quốc gia về BĐKH và Chiến lược Tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã chuẩn bị mọi điều kiện để tham gia đầy đủ vào Thỏa thuận mới về BĐKH của quốc tế, trong đó Việt Nam đã trình Báo cáo đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC) lên Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) trước thời hạn.

Biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường sống.

 Báo cáo cập nhật kết quả họp giám sát KCS Chương trình SP-RCC năm 2015 và kết quả thảo luận xây dựng KCS giai đoạn 2016-2020, KCS năm 2015 gồm 33 hành động chính sách (HĐCS); trong đó có 8 mục tiêu tổng thể, cụ thể là: Chủ động ứng phó với thiên tai và quan trắc khí hậu; Đảm bảo an ninh nước và an ninh lương thực trong điều kiện BĐKH; Chủ động ứng phó với nước biển dâng và rủi ro thiên tai tại những vùng dễ bị tổn thương; Quản lý phát triển rừng bền vững; Giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình phát triển kinh tế xã hội; Tăng cường năng lực cho các cơ quan Chính phủ ứng phó với BĐKH; Nâng cao năng lực cộng đồng ứng phó với BĐKH; Tăng cường đầu tư và đa dạng hóa các nguồn tài chính. Như vậy đã có 33 HĐCS đã được các Bộ báo cáo cập nhật tiến độ, nhiều HĐCS đang được thực hiện với tiến độ tốt, trong đó 5 HĐCS đã hoàn thành.

 Tại phiên họp, đại diện các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế, các Bộ ngành có liên quan cũng đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan, đóng góp những ý kiến liên quan đến nội dung trong KCS Chương trình SP-RCC năm 2015 cũng như KCS 2016-2020. Các đại biểu cho rằng cần có thêm thời gian để trao đổi làm rõ những việc đã thực hiện, những việc sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần tạo được sự đồng thuận về mức độ ưu tiên giữa Bộ, ngành với các đối tác phát triển trong việc xây dựng các chính sách ngay tại các bước đầu tiên, đảm bảo tính lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh vào các dự án phát triển, đặc biệt là các chính sách được thực hiện bằng nguồn lực của các Bộ, ngành.

Theo Thứ trưởng Trần Hồng Hà, KCS Chương trình SP-RCC năm 2015 được triển khai trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong việc nâng cao nhận thức của toàn xã hội và tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều cơ chế, chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu đã được triển khai rộng khắp trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua nhằm triển khai có hiệu quả KCS Chương trình SP-RCC giai đoạn 2016-2020, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị liên quan cần tiếp tục tăng cường huy động các đội ngũ chuyên gia, các nhà quản lý, các cơ quan nghiên cứu để cùng nhau hoàn thiện, đưa ra những đề xuất phù hợp cho việc xây dựng KCS cho giai đoạn tới.  

Tuyên truyền nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đối khí hậu."

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet