SSI phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

Ngân Giang

Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã thông qua phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm với lãi suất coupon năm đầu tiên có khả năng là 8,5%. Tiền thu được từ phát hành được dùng để bổ sung vốn lưu động.

Năm ngoái, SSI đã phát hành 200 tỷ trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất coupon năm đầu tiên 7%. Hiện tổng giá trị trái phiếu của SSI là 576 tỷ đồng, gồm 376 tỷ đồng đáo hạn vào nửa đầu 2017 và 200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn dài đáo hạn vào năm 2018. 

Ngoài SSI, phát hành trái phiếu doanh nghiệp được một số công ty chứng khoán thực hiện nhiều trong năm qua như CTCP Chứng khoán Rồng Việt, CTCP Chứng khoán VNDirec, CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, CTCP Chứng khoán ACB.  

Các công ty chứng khoán quy mô trung bình như SHS, ACBS, VDSC đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 12 tháng qua. Ước tính tổng giá trị trái phiếu phát hành vào khoảng 2.100 tỷ đồng với lợi suất từ 7% đến 9,5% hoặc được thả nổi (bằng lãi suất cơ sở cộng thêm 1,5% đến 2%). Việc phát hành trái phiếu giúp các công ty chứng khoán này có nguồn vốn phục vụ cho vay margin bên cạnh nhiều mục đích sử dụng vốn khác.

Việc các công ty chứng khoán tận dụng nguồn vốn trái phiếu do dư nợ cho vay margin tăng,  trong khi nguồn vay từ các ngân hàng dùng để cho vay lĩnh vực chứng khoán bị hạn chế. Trong năm 2016 các công ty chứng khoán đã có một năm khả quan xét về cơ bản nhưng lại có một năm kém khả quan xét về giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu tăng chậm trong năm ngoái mặc dù các số liệu công bố khả quan. Ngoài việc cho rằng ngành đã không còn được thị trường chú ý thì khó có thể tìm được lý do nào khác để giải thích cho điều này. Một nguyên nhân khác là do tốc độ tái cấu trúc ngành cũng như tiến độ đổi mới và cải cách còn chậm. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet