Sư đoàn 324 phát động phong trào thi đua chào mừng Quốc khánh 2/9

Phương Nam

Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cũng như kỷ niệm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 15/10 sắp tới, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua ý nghĩa.

Theo đó, từ ngày 27/7 đến ngày 30/9/2017, các đơn vị trong toàn Sư đoàn 324 sẽ tập trung thi đua giành “Ba nhất” với nội dung: Ý chí, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất; dân chủ, đoàn kết, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất.

Chất lượng huấn luyện cho các chiến sĩ là một trong những mục tiêu quan trọng được Sư đoàn 324 đặt ra trong đợt phát động thi đua này. 

Thực hiện chỉ tiêu của đợt thi đua đặt ra, các đơn vị của sư đoàn xác định tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, kiểm tra 100% nội dung khoa mục đạt yêu cầu, trong đó có 85% khá, giỏi trở lên; thực hiện tốt công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ và đời sống bộ đội.

Ngoài ra, các đơn vị còn phải đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi, bảo đảm 100% rau xanh, thịt; bảo đảm đầy đủ kịp thời chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội, quân số khỏe đạt 98,9%; duy trì tốt hệ số kỹ thuật đối với vũ khí, trang bị kỹ thuật làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và phục vụ huấn luyện; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, kho tàng, trạm xưởng và an toàn giao thông...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet