Sử dụng hệ thống HIS giám định Bảo hiểm y tế

Khánh Ngọc

Để đảm bảo hoạt động thông suốt và liên tục của hệ thống Giám định BHYT và tránh lãng phí Ngân sách Nhà nước BHYT sẽ được giám định bằng hệ thống công nghệ thông tin.
Việc giám định BHYT sẽ bằng hệ thống thông suốt từ BHXH đến BYT

Theo thông tin từ BHXH Việt Nam hệ thống HIS của VNPT là cung cấp hệ thống quản lý bệnh viện với mục tiêu và chức năng về quy trình khám bệnh, chữa bệnh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế ban hành. Việc tập trung dữ liệu (nếu có) chỉ nhằm mục đích tổng hợp hồ sơ khám chữa bệnh tập trung theo địa bàn cấp tỉnh. Trong khi đó, hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam chỉ phục vụ mục đích giám định hồ sơ thanh toán BHYT tập trung toàn quốc, không phải hệ thống quản lý bệnh viện. Việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT mà BHXH Việt Nam triển khai không ảnh hưởng tới Hệ thống HIS của VNPT.

BHXH Việt Nam khẳng định, công cụ ToolHIS được BHXH Việt Nam cung cấp miễn phí. Công cụ ToolHIS không can thiệp vào hoạt động của Hệ thống HIS mà chỉ thực hiện các tác vụ: Quét và xác nhận file xml kết xuất từ các hệ thống HIS tại các cơ sở KCB và gửi file về hệ thống giám định tại Trung ương. Đối với các cơ sở KCB chưa có HIS, ToolHIS còn cung cấp công cụ để các cơ sở KCB có thể nhập trực tiếp chi phí KCB và xuất ra file xml theo định dạng chuẩn để gửi về hệ thống giám định của BHXH Việt Nam (tương tự như các phần mềm Vienphi 2.0 và HMS hiện tại của BHXH Việt Nam.

Để đảm bảo hoạt động thông suốt và liên tục của hệ thống Giám định BHYT và tránh lãng phí Ngân sách Nhà nước, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, TP báo cáo với UBND tỉnh, TP và phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB đang sử dụng phần mềm HIS đề nghị VNPT thực hiện miễn phí một số công việc sau: Đảm bảo tốc độ đường truyền theo đạt tiêu chuẩn kết nối từ cơ sở KCB tới hệ thống giám định BHYT tập trung của BHXH Việt Nam; Chuẩn hóa danh mục các DVKT, danh mục thuốc và danh mục VTYT trong KCB theo quy định của Bộ Y tế; Chuẩn hóa và kết xuất hồ sơ thanh toán KCB từ các hệ thống HIS của VNP theo định dạnh file xml tiêu chuẩn.

Đối với các tỉnh sử dụng phần mềm HIS tập trung của VNPT, để đảm bảo tốc độ chuyển dữ liệu hồ sơ thanh toán giám định tới hệ thống giám định tập trung của BHXH. 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động quyết định hình thức, chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để xây dựng hệ thống và xác định giá dịch vụ theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Bộ Y tế, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cơ sở khám, chữa bệnh chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiêm túc thực hiện việc kết nối dữ liệu với hệ thống giám định, thanh toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bộ Y tế tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành, cập nhật các danh mục dịch vụ dùng chung phục vụ giám định, thanh toán bảo hiểm y tế.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet