Trang 6
Ngành TT&TT tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 12

Ngành TT&TT tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 12

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ tập trung cho nhiệm vụ phòng, chống bão lũ, thiên tai, khắc phục hậu quả của cơn bão số 12 từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa.
Dừng hội họp để tập trung đảm bảo an toàn thông tin liên lạc cho APEC

Dừng hội họp để tập trung đảm bảo an toàn thông tin liên lạc cho APEC

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo các đơn bị phải dừng tổ chức các hội nghị không liên quan, dù đã có dự kiến trước cũng dừng lại, để tập trung cao độ phục vụ thông tin liên lạc cho Hội nghị APEC và phòng chống bão lũ, thiên tai, khắc phục hậu quả cơn bão số 12.
Hôm nay Quốc hội bàn về công tác phòng chống tham nhũng

Hôm nay Quốc hội bàn về công tác phòng chống tham nhũng

Theo chương trình làm việc, hôm nay 6/11, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo của TANDTC, VKSNDTC trong đó có nội dung về công tác giải quyết khiếu nại của công dân; báo cáo của Tổng TTCP về công tác phòng chống tham nhũng năm 2017.
Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu

Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu

Chính phủ đồng ý với phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.
Xem thêm trên infonet