Sự thật đằng sau việc doanh thu xuất khẩu của Vinamilk sụt giảm

Hiền Anh

Trong 9 tháng đầu năm, Vinamilk đã hoàn thành 78,5% kế hoạch doanh thu và 91,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2016 với mức lợi nhuận đạt thấp hơn chút ít so với mức kỷ lục của quý 2. Theo đó, doanh thu thuần quý 3 của Vinamilk đạt 12.204 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ nhưng giảm 2% so với quý liền trước đó.

Doanh thu nội địa là động lực chính với mức tăng 21,5% so với cùng kỳ và đạt 10.313 tỷ đồng, đóng góp 84,5% tổng doanh thu thuần.

Trong khi đó, doanh thu xuất khẩu quý 3 đạt 1.272 tỷ đồng, giảm 15,1% so với cùng kỳ, mức giảm này nằm trong xu hướng giảm tốc từ đầu năm khi quý 1 tăng 23,1% so với cùng kỳ; quý 2 chỉ còn tăng 0,7% so với cùng kỳ.

Một trong những lý do khiến doanh thu xuất khẩu giảm tốc là doanh thu tại thị trường Campuchia không còn được tính là doanh thu xuất khẩu vì nhà máy tại Campuchia thuộc công ty con có tên là Angkor Dairy Products đã bắt đầu đem lại doanh thu từ tháng 4/2016. Trong những năm trước doanh thu xuất khẩu sang Campuchia chiếm khoảng 20% doanh thu xuất khẩu của Vinamilk. Lũy kế 9 tháng, doanh thu xuất khẩu đạt 4.097 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ các công ty con ở nước ngoài (Driftwood tại Mỹ và Angkor tại Campuchia) tăng 17,6% so với cùng kỳ và đạt 618 tỷ đồng. Tuy nhiên doanh thu từ đây mới chỉ đóng góp 5,1% trong tổng doanh thu thuần của Vinamilk. Nhiều khả năng, doanh thu từ các công ty con ở nước ngoài tăng là nhờ nhà máy tại Campuchia đi vào hoạt động, trong khi doanh thu từ Driftwood không tăng trưởng nhiều vì giá bán tại thị trường Mỹ giảm.

Giá vốn hàng bán quý 3 của Vinamilk là 7.119 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ (thấp hơn mức tăng 15,7% của doanh thu). Chi phí bán hàng và quản lý quý 3 là 2.180 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ; sát với mức tăng 15,7% của doanh thu. Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý/doanh thu là 17,9%, bằng với quý 3/2015 nhưng cao hơn 0,3% so với quý 2/2016. Hoa hồng dành cho nhà phân phối và chi phí quảng cáo là hai chi phí lớn nhất trong chi phí bán hàng, lần lượt chiếm 24,4% và 39,2%.

Trong 9 tháng đầu năm, Vinamilk đã hoàn thành 78,5% kế hoạch doanh thu và 91,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Cụ thể, doanh thu 9 tháng đầu năm 2016 đạt 34.936 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 7.535 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Do đó, tỷ suất lợi nhuận ròng tăng từ 19,7% trong 9 tháng đầu năm 2015 lên 21,5% trong cùng kỳ năm nay.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet