Tà Năng ứng dụng công nghệ cao trong xây dựng nông thôn mới

Bạch Dương

Là một trong năm xã vùng Loan - vùng khó khăn nhất của huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), Tà Năng đã có những thay đổi đáng kể sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tà Năng là xã có hơn 85% dân cư là người dân tộc thiểu số, nhưng sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, đã có không ít người vươn lên làm giàu từ việc biết ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến trong trồng trọt, chăn nuôi như gia đình chị Ma Đoàn, anh Ya Úc…

Lãnh đạo xã Tà Năng cho biết, những tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi này không chỉ làm giàu cho cá nhân mà họ luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ bà con cùng thoát nghèo. Từ 252 hộ nghèo (gần 23%) năm 2011 đến nay, Tà Năng chỉ còn 50 hộ nghèo, chiếm hơn 3,9%. Thu nhập bình quân của người dân Tà Năng hiện nay là 24 triệu đồng/người/năm. Trong thời gian tới, Tà Năng tiếp tục nhân rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao thu nhập cho nhân dân

Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở Tà Năng, khó khăn nhất là là tiêu chí đường giao thông vì đây là địa bàn rộng, dân cư thưa thớt. Mặc dù chưa bê tông hóa tất cả các con đường trong xã, nhưng những tuyến chính đã được bê tông hóa.

Trong năm 2015, xã đã được đầu tư 7 công trình xây dựng cơ bản bao gồm: đường giao thông, công trình nước sạch, hội trường thôn... với kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Toàn xã hiện nay có 95% số hộ dân có nước sinh hoạt hợp vệ sinh để sử dụng và 98% số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia.

Bên cạnh đó, người dân trong xã đã tích cực đóng góp cho các công trình cộng đồng như công trình “Ánh sáng nông thôn” tại khu trung tâm xã, bà con đối ứng được 52 triệu đồng; công trình đường giao thông Cha Rang Hao bà con đóng góp được hơn 60 triệu đồng...

Trong năm 2016, Tà Năng sẽ nỗ lực đầu tư thêm 4 công trình giao thông và một công trình làm nhà sinh hoạt cộng đồng. Tà Năng đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới và đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí còn lại trong năm 2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet