Từ khóa: ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

Xem thêm trên infonet