Từ khóa: Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương

Ông Hầu A Lềnh giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQVN

Ông Hầu A Lềnh giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQVN

Ngày 11/6, tại Hà Nội, BCH Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ VN đã họp và công bố quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ VN nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Xây dựng NTM năm 2018: Ưu tiên nhiệm vụ trọng tâm nào?

Xây dựng NTM năm 2018: Ưu tiên nhiệm vụ trọng tâm nào?

Để Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình) trong năm 2018 đạt được mục tiêu đề ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Chương trình năm 2018.
Xem thêm trên infonet