Từ khóa: đề thi toán

Đề thi Toán Quốc tế Kangaroo lớp 3,4 năm 2013

Đề thi Toán Quốc tế Kangaroo lớp 3,4 năm 2013

Ngày 20/3/2016 kì thi Toán Quốc tế Kangaroo dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam. Infonet giới thiệu Đề thi Toán Quốc tế Kangaroo lớp 3,4 năm 2013 để bạn tham khảo.
Đề thi Toán Quốc tế Kangaroo lớp 1,2 năm 2013

Đề thi Toán Quốc tế Kangaroo lớp 1,2 năm 2013

Ngày 20/3/2016 kì thi Toán Quốc tế Kangaroo dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam. Infonet giới thiệu Đề thi Toán Quốc tế Kangaroo lớp 1,2 năm 2013 để bạn tham khảo.
Đề thi Toán quốc tế Kangaroo lớp 3,4 năm 2012

Đề thi Toán quốc tế Kangaroo lớp 3,4 năm 2012

Infonet xin giới thiệu đề toán quốc tế kangaroo lớp 3,4 năm 2012 để bạn đọc tham khảo. Năm 2016, cuộc thi toán quốc tế kangaroo chính thức tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam.
Đề thi Toán Quốc tế Kangaroo lớp 2 năm 2012

Đề thi Toán Quốc tế Kangaroo lớp 2 năm 2012

Ngày 20/3/2016 kì thi Toán Quốc tế Kangaroo dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam. Infonet giới thiệu đề thi Đề thi Toán Quốc tế Kangaroo lớp 2 năm 2012 để bạn tham khảo.
Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 9 vòng 8 năm 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 9 vòng 8 năm 2016

Vừa qua, kì thi Violympic Toán Tiếng Việt đã diễn ra vòng thi cấp quận/huyện. Báo Infonet xin giới thiệu một trong số các đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 9 vòng 8 để phụ huynh và thí sinh tham khảo.
Xem thêm trên infonet