Từ khóa: đồng bành

Nguy hiểm "nghề" trèo hái na nơi lưng chừng núi đá

Nguy hiểm "nghề" trèo hái na nơi lưng chừng núi đá

Cây na hợp với núi đá nên nhiều hộ gia đình có những vườn na cheo leo nơi lưng chừng núi. Để thu hoạch trái, nông dân phải trèo leo trên những vách núi đá dựng đứng rồi cuốc bộ cả cây số đường núi mới tới vườn na.
DN chết không dám "bố cáo" vì sợ ngân hàng xiết nợ

DN chết không dám "bố cáo" vì sợ ngân hàng xiết nợ

"Cứ với đà này thì DN chúng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa”, "Đáng buồn là nhiều DN đã “chết” cũng không dám công bố danh tính vì sợ ngân hàng phát mãi tài sản”. Là lời than từ các Hiệp hội DN trong bối cảnh hiện nay.
Xem thêm trên infonet