Kỳ tích cứu sống bệnh nhân trật đốt sống cổ

Kỳ tích cứu sống bệnh nhân trật đốt sống cổ

Các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn vừa cấp cứu thành công bệnh nhân bị trật khớp chẩm đội, trật đốt sống cổ C1C2, đây là thương tổn rất nặng và hiếm khi xảy ra. Hầu hết các trường hợp bị tổn thương này đều tử vong.​
Chưa xem xét kéo dài nhiệm kỳ Đại sứ

Chưa xem xét kéo dài nhiệm kỳ Đại sứ

Với 466 Đại biểu tán thành (90,84%), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài vào chiều 21/11.
Xem thêm trên infonet